prof. UAM dr hab. Marek Widera

E-mail: widera@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6030

profesor UAM

Specjalność:

 • geologia paleogenu i neogenu/Paleogene and Neogene geology
 • geologia złóż węgla brunatnego/geology of lignite deposits

Widera

Zainteresowania naukowe:

 • litostratygrafia/lithostratigraphy
 • paleotektonika i paleogeografia/palaeotectonics and palaeogeography
 • sedymentologia klastyków/clastics sedimentology
 • makropetrografia węgla brunatnego/macropetrography of lignite
Monografie(półmonografie)/Monographs(semi-monographs)
Streszczenia/Abstracts

2024

 • Widera M., Mazurek S., Naworyta W., Urbański P., 2024. Węgiel brunatny a bezpieczeństwo energetyczne Polski. IV Polski Kongres Geologiczny, Poznań, 10-14 czerwca 2024: 166.
 • Klęsk J., Chomiak L., Maciaszek P., Wachocki R., Widera M., Zieliński T., 2024. Postęp badań osadów neogeńskich we wschodniej Wielkopolsce w ostatniej dekadzie. IV Polski Kongres Geologiczny, Poznań, 10-14 czerwca 2024: 73.
 • Widera M., Chomiak L., Dziamara M., Klęsk J., Wachocki R., 2024. Osady stożków krewasowych w eksploatowanym pokładzie węgla brunatnego we wschodniej Wielkopolsce: okolice Konina, środkowa Polska. IV Polski Kongres Geologiczny, Poznań, 10-14 czerwca 2024: 304.
 • Klęsk J., Błachowski A., Kruszewski Ł., Widera M., 2024. Różnorodność barwna iłów poznańskich: przykłady z obszaru Wielkopolski. IV Polski Kongres Geologiczny, Poznań, 10-14 czerwca 2024: 231.

2023

 • Worobiec G., Worobiec E., Widera M., 2023. Znaczenie palinomorf grzybowych jako wskaźników paleośrodowiskowych służących do rekonstrukcji klimatu i roślinności miocenu. 4. Konferencja naukowa „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”. 22–23 listopada, Warszawa: 68-69
 • Słodkowska B., Widera M., 2023. Reakcja roślinności na zmiany klimatu i środowiska zapisana w środkowomioceńskim węglu brunatnym z zagłębia konińskiego odtworzona na podstawie badań palinologicznych. 4. Konferencja naukowa „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”. 22–23 listopada, Warszawa: 37-37
 • Klęsk J., Kruszewski Ł., Michalska D., Mrozek-Wysocka M., Widera M., 2023. GYPSUM IN FLUVIAL DEPOSITS OF THE UPPER NEOGENE IN CENTRAL POLAND. 8th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 28 August – 01 September, Prague, Czech Republic. Abstract collection book: 159.
 • Klęsk J., Błachowski A., Kruszewski Ł., Kubiak M., Widera M., 2023. Main colouring minerals in the ‘Poznań Clays’: case studies from the upper Neogene in the Polish Lowlands. 8th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 28 August – 01 September, Prague, Czech Republic. Abstract collection book: 22.
 • Wachocki R., Dziamara M., Klęsk J., Widera M., 2023. Comparison of the geology presented in a cross-section and that observed in the field – a lesson from the Tomisławice lignite opencast mine, Konin Basin in central Poland. 8th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 28 August – 01 September, Prague, Czech Republic. Abstract collection book: 21.
 • Dziamara M., Kaczmarek P., Klęsk J., Wachocki R., Widera M., 2023. Key section of a crevasse-splay complex in light of sedimentological and statistical analyses (Tomisławice opencast, Konin Lignite Mine, central Poland). 8th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 28 August – 01 September, Prague, Czech Republic. Abstract collection book: 20.
 •  Widera M., 2023. Szkic tektoniczno-geologiczny kenozoiku w okolicach Konina. [W:] Widera M., Hermanowski P. (red), Przewodnik Terenowych Warsztatów Sedymentologicznych ­– Sedymentologia i rozwój strukturalny osadów rzecznych i lodowcowych kenozoiku Polski środkowej. Ślesin, 11–15 września 2023 r., Instytut Geologii UAM, Poznań, 10–18.
 •  Widera M., Klęsk J., 2023. Mioceńskie środowiska rzeczne: tektonika i sedymentologia [W:] Widera M., Hermanowski P. (red), Przewodnik Terenowych Warsztatów Sedymentologicznych – Sedymentologia i rozwój strukturalny osadów rzecznych i lodowcowych kenozoiku Polski środkowej. Ślesin, 11–15 września 2023 r., Instytut Geologii UAM, Poznań, 20–28.
 •  Widera M., 2023. Geneza Pagórków Złotogórskich w ciągu moren czołowych maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia. [W:] Widera M., Hermanowski P. (red), Przewodnik Terenowych Warsztatów Sedymentologicznych – Sedymentologia i rozwój strukturalny osadów rzecznych i lodowcowych kenozoiku Polski środkowej. Ślesin, 11–15 września 2023 r., Instytut Geologii UAM, Poznań, 49–56.
 •  Hermanowski P., Włodarski W., Widera M., 2023. Budowa geologiczna wysoczyzny północnokonińskiej – procesy oraz osady glacjalne i fluwioglacjalne [W:] Widera M., Hermanowski P. (red), Przewodnik Terenowych Warsztatów Sedymentologicznych – Sedymentologia i rozwój strukturalny osadów rzecznych i lodowcowych kenozoiku Polski środkowej. Ślesin, 11–15 września 2023 r., Instytut Geologii UAM, Poznań, 78–85.

2022

 • Worobiec G., Worobiec E., Gedl P., Kasiński J.R., Peryt D., Widera M., 2022. Askospory Potamomyces K.D. Hyde (Ascomycota genera incertae sedis) z neogenu Polski jako wskaźniki paleośrodowiska. Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 17.12.2022 Warszawa: 17.
 • Worobiec E., Worobiec G., Widera M., 2022. Palinoflora i palinomorfy niepyłkowe z mioceńskiego złoża węgla brunatnego Drzewce w zagłębiu konińskim. Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 17.12.2022 Warszawa: 18-19.
 • Słodkowska B., Widera M., 2022. Rekonstrukcja środowiska sedymentacji osadów fitogenicznych z odkrywki Tomisławice (rejon koniński). Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 17.12.2022 Warszawa: 20-21.

2021

 • Worobiec G., Worobiec E., Widera M., 2021. Wetland fungi as palaeoenvironmental proxies: Reconstruction of the middle Miocene wetlands from the Adamów Lignite Mine (central Poland) based on plant and fungal microremains. NEOCLIME Online Conference 2021, April 19–22: 44–45.
 • Słodkowska B., Widera M., 2021. Plant communities succession recorded in the pollen assemblages from the Jóźwin IIB lignite open pit (Konin area). NEOCLIME Online Conference 2021, April 19–22: 36–37.

2020

 • Widera M., Zieliński T., 2020. Mioceńskie zmiany klimatu i środowisk sedymentacyjnych na Niżu Polskim – wstępne wyniki badań z konińsko-adamowskich odkrywek węgla brunatnego. Konferencja naukowa: Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej, Warszawa, 09-11.12.2020: 45-47.
 • Chomiak L., Kaczmarek P., Kubiak M., Urbański P., Wachocki R., Widera M., 2020. Sedymentacyjny zapis paleopowodzi na obszarze środkowomioceńskich torfowisk (odkrywki Jóźwin IIB i Tomisławice, PAK KWB Konin S.A.). Konferencja naukowa: Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej, Warszawa, 09-11.12.2020: 57-58.
 •  Worobiec G., Worobiec E., Widera M., 2020. Mikroszczątki grzybów z mioceńskiego pokładu węgla brunatnego z Adamowa jako wskaźniki paleoklimatu – wstępne wyniki badań. Konferencja naukowa: Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej, Warszawa, 09-11.12.2020: 68-69.
 •  Chomiak L., Kaczmarek P., Kubiak M., Widera M., 2020. Chemical composition of ashes from selected sections of the lignite seam mined in the Konin Basin, central Poland. 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 07-11 September, Prague, Czech Republic. Abstract collection book: 53.
 •  Wachocki R., Chomiak L., Widera M., 2020. Tectonic and sedimentary deformational structures within the first Mid-Polish lignite seam – Konin Basin, central Poland. 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 07-11 September, Prague, Czech Republic. Abstract collection book: 54.
 •  Worobiec G., Worobiec E., Widera M., 2020. Grzyby mioceńskich mokradeł z węgli brunatnych Adamowa. Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej PTB on-line, 4 grudnia 2020 r.: 17-18.
 •  Bechtel A., Widera M., Woszczyk M., 2020. Composition of lipids from the First Lusatian lignite seam of the Konin Basin (Poland): relationships with vegetation, climate and carbon cycling during the mid-Miocene Climatic Optimum. EGU General Assembly 2020. 3-8 May 2020, Vienna, Austria: EGU2020-15 https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-15

2019

 •  Widera M., Chomiak L., 2019. The diverse origin of the terminal moraine of the same age – an example from around the city of Poznań. CGE-2019 – Proceedings of the third International Conference „Challenges in Geotechnical Engineering.” September 10th–13th 2019, Zielona Góra, Poland: 37.
 •  Worobiec E., Widera M., Worobiec G., 2019. Palinoflora i palinomorfy niepyłkowe z mioceńskiego węgla brunatnego z Adamowa [Palynoflora and non-pollen palynomorphs from the Miocene lignite from Adamów]. Materiały konferencyjne (red. J. Muszer, A. Chrząstek, R. Niedźwiedzki). XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG „Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach [From Precambrian to Holocene – biodiversity changes recorded in the rocks]”. Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września 2019: 89.
 •  Maciaszek P., Chomiak L., Urbański P., Widera M., 2019. The “Poznań Clays” in the light of the latest geological research. CGE-2019 – Proceedings of the third International Conference „Challenges in Geotechnical Engineering.” September 10th–13th 2019, Zielona Góra, Poland: 19.
 •  Worobiec E., Widera M., 2019. Analiza palinologiczna węgla brunatnego z Adamowa – wstępne wyniki badań. [W:] Streszczenia Referatów i Plakatów (red. L. Frey). Botanika bez granic – 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1–7 lipca 2019: 229.
 •  Worobiec E., Widera M., 2019. Palynological analysis of lignite from Adamów – a preliminary report. [In:] Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress (ed. L. Frey). Botany without borders – 58th Congress of the Polish Botanical Society, Kraków, July 1–7, 2019: 229.

2017

 •  Widera M., 2017. Areas of lignite deposits with complex geology – some examples from Poland. CGE-2017 – 2nd Second International Conference „Challenges in Geotechnical Engineering”. November 20th–23th 2017, Kyiv, Ukraine: 44-45.
 •  Kot W., Widera M., 2017. The area between Łagówek and Sieniawa in western Poland: the most glaciotectonically deformed lignite deposits in the world. CGE-2017 – 2nd Second International Conference „Challenges in Geotechnical Engineering”. November 20th–23th 2017, Kyiv, Ukraine: 46-47.

2015

 • Urbański P., Widera M., 2015. Charakterystyka geologiczna oraz potencjał zasobowy złóż węgla brunatnego południowo-zachodniej Wielkopolski. W: Pańczyk M. (red.), IV Ogólnopolska konferencja naukowa Złoża kopalin: poszukiwanie, badanie, dokumentowanie. Państwowy Instytut Geologiczny, 15-17.04.2015, Warszawa: 45.

2009

 • Widera M., Hałuszczak A., 2009 – Sediment architecture and tectonic evolution of the Cenozoic grabens in the Polish Lowlands, central Poland. [In:], Proceedings of the Conference, Tectonics & Sedimentation, McCann T., Froitzheim N., Thein J., Schäfer A. (eds). Steinmann Institute – Geology, Bonn: 83.
 • Widera M., Dobosz T., 2009 – Provenance of pebbles occurring in the fine-grained Neogene deposits in central Poland. [In:] Proceedings of the Conference, Tectonics & Sedimentation, McCann T., Froitzheim N., Thein J., Schäfer A. (eds). Steinmann Institute – Geology, Bonn: 82.
 • Widera M., 2009 – Międzynarodowa konferencja Tectonics & Sedimentation, Bonn, Niemcy, 16-18.02.2009. Przegląd Geologiczny, 57: 199-200.

2007

 • Widera M., Włodarski W., 2007 – Część II – KWB Konin. [W:] Dokumentowanie profili geologicznych z odsłonięć KWB Bełchatów i KWB Konin, etap I (obejmujący część pilotażową). Archiwum Ministerstwa Środowiska, Warszawa.

2005

 • Widera M., Derdowski R., Karman R., 2005 – Deformacje tektoniczne w konińsko-turkowskich odkrywkach węgla brunatnego. Referaty (XIV), Poznań: 107-117.

2003

 • Widera M., Cepińska S., 2003 – Charakterystyka litostratygraficzna trzeciorzędu między Luboniem a Czempiniem koło Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 54: 149-160.
 • Widera M., Ćwikliński W., Janaszek W., Świgoń A., 2003 – Nowe dane o budowie geologicznej okolic zbiornika Jeziorsko i jego wpływie na otoczenie. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (XII), Poznań: 43-60.

2002

 • Widera M., 2002 – Lodowce doliny Tarfali w masywie Kebnekaise, północna Szwecja. Polish Polar Studies. Bogucki Press, Poznań: 323-335.
 • Widera M., 2002 – Lodowce doliny Tarfali w masywie Kebnekaise, północna Szwecja. Streszczenia XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Poznań 15-16.03.2002. Bogucki Press, Poznań: 97-99.
 • Widera M., 2002 – Lapp-porten – najsłynniejsza dolina U-kształtna w Skandynawii. Streszczenia XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Poznań 15-16.03.2002. Bogucki Press, Poznań: 100-102.
 • Widera M., 2002 – Formy rzeźbotwórczej działalności lądolodu w okolicach Narwiku i Abisko (północna Szwecja i północna Norwegia). Streszczenia XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Poznań 15-16.03.2002. Bogucki Press, Poznań: 103-104.
 • Widera M., 2002 – Lodowce masywu Kebnekaise w Tarfali (okolice Kiruny, północna Szwecja). Streszczenia XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Poznań 15-16.032002. Bogucki Press, Poznań: 105-106.
 • Widera M., 2002 – Problemy litostratygrafii trzeciorzędu wschodniej Wielkopolski. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (XI), Poznań: 15-31.
 • Widera M., 2002 – Litostratygrafia, paleotektonika i paleogeografia trzeciorzędu Wielkopolski – problemy badawcze. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (XI), Poznań: 95-101.

2001

 • Widera M., 2001 – Geologiczno-górnicze warunki zalegania kopalin w wielkopolskich odkrywkach węgla brunatnego. Górnictwo Odkrywkowe, 2-3: 91-106.
 • Jachna-Filipczuk G., Mazurek S., Widera M., 2000 – Wykorzystanie kopalin towarzyszących w KWB Konin S.A. i KWB Adamów S.A. Górnictwo Odkrywkowe, 2-3: 107-121.
 • Bartoszek J., Widera M., 2001 – Czarne dęby z odkrywki Koźmin KWB Adamów S.A. Górnictwo Odkrywkowe, 2-3: 122-127.
 • Widera M., 2001 – Występowanie i zagospodarowanie kopalin towarzyszących w wielkopolskich odkrywkach węgla brunatnego. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (X), Poznań: 61-82.

2000

 • Stankowski W., Widera M., Włodarski W., 2000. Wyprawa Zakładu Geologii Kenozoiku UAM do Kebnekaise-Abisko (północna Szwecja). Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (IX), Poznań: 12-22.
 • Widera M., Węgiel brunatny w Wielkopolsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (IX), Poznań: 47-60.
 • Widera M., Mazurek S., 2000 – Trzeciorzędowy rozwój paleotektoniczny i paleogeograficzny okolic Konina i Turku. Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bogucki Press, Poznań: 102-104.
 • Widera M., 2000 – Litostratygrafia kenozoiku we Wschodniej Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem okolic Turku. Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bogucki Press, Poznań: 128-131.
 • Widera M., Jachna-Filipczuk G., Bartoszek J., 2000 – Ochrona środowiska a potencjalne możliwości wydobycia kopalin towarzyszących na przykładzie KWB Adamów S.A. Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bogucki Press, Poznań: 131-133.

1999

 • Widera M., 1999 – Ocena przydatności surowcowej skał mezozoicznych z odkrywek KWB Adamów. Górnictwo Odkrywkowe, 1: 19-27.
 • Widera M., 1999 – Czwartorzęd okolic Kleczewa koło Konina – litologia, stratygrafia, tektonika. VI Konferencja Stratygrafii Plejstocenu Polski, Czudec, 1999: 67-69.

1997 

 • Widera M., 1997 – Wpływ struktur solnych na rozwój elewacji konińskiej. [In:] Tektonika solna regionu kujawskiego. Materiały konferencyjne, Burliga S., (ed.). Wind Press, Wrocław: 41-50.
Artykuły/Articles

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2004

2002

2000