prof. zw. dr hab. Tomasz Zieliński

E-mail: zielu@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6042

profesor

Specjalność: sedymentologia

Zielinski

Zainteresowania naukowe:

 • sedymentologia skał klastycznych,
 • geologia czwartorzędu,
 • geomorfologia fluwialna
Streszczenia

2014

 • Pisarska-Jamroży, M., Weckwerth, P., Zieliński, T., 2014 – Pleistocene breccia – specific deposits of periglacial environment in the braided river channel (Toruń-Eberswalde ice-marginal valley, Poland). EUCOP4 European Conference on Permafrost. Évora, Portugal 18-21.06.2014.

2013

 • Pisarska-Jamroży, M., Zieliński, T., 2013 – Palaeoenvironmental implications of Markov chain analysis in coarse-grained sandur (Weichselian glaciation of Pomeranian Phase), NW Poland. International Field Symposium Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Trakai-Vilnius 25-30.06.2013.

 • Pisarska-Jamroży, M., Zieliński, T., 2013 – Sedymentologiczne aspekty cykliczności osadów sandrowych (faza pomorska zlodowacenia Wisły, NW Polska) [Sedimentological aspects of glaciofluvial cyclicity in sandur deposits (Pomeranian Phase of Weichselian glaciation, NW Poland)].Stratygrafia Plejstocenu Polski 'Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych’. Lasocin 2-6. 09.2013.

2012

 • Zieliński, T., 2012 – Book review: Church, M., Biron, P.M., Roy, A.G., 2012 – Gravel-bed rivers – processes, tools, environments. Geologos, 18: 281-283.

 • Terpiłowski, S., Zieliński, T., Czubla, P., Pidek, I.A., Godlewska, A., Kusiak, J., Małek, M., Zieliński, P., Hrynowiecka, A., 2012 – Pozycja stratygraficzna 'ciepłej’ serii fluwialnej w dolinie rzeki Samicy (rejon Łukowa, wschodnia Polska) [Stratigraphic position of the 'warm’ fluvial series of the Samica river valley (Łuków area, E Poland). Stratygrafia Plejstocenu Polski 'Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry’. Cedynia 3-7.09.2012: 101-102.

2007

 • Zieliński, T., 2007 – Podglinowe osady glacifluwialne Pojezierza Sławskiego (stanowisko Kaszczor). W: Strefy glacimarginalne Wielkopolski, Kasprzak, L. (eds). Poznań: 71-78.

 • Zieliński, T., 2007 – Deformacje glacitektoniczne osadów glacifluwialnych (stanowisko Reńsko). [In:] Strefy glacimarginalne Wielkopolski, Kasprzak, L. (eds). Poznań: 79-86.

 • Belka, Z., Zieliński, T., 2007 – Recenzja książki: Chris Perry & Kevin Taylor (eds), 2007. Environmental Sedimentology, Blackwell Publishing Ltd, 350 Main Street, Malden, MA 02148-5020, USA. 441 pages. ISBN 1-4051-1515-7. Journal of Sedimentary Research.

2006

 • Gruszka, B., Morawski W., Zieliński, T., 2006 – Sedymentacja w strefie międzylobowej pomiędzy lobami warmińskim i mazurskim lądolodu stadiału głównego zlodowacenia wisły. [In:] Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża. XII Konferencja 'Stratygrafia Plejstocenu Polski’: 178-183.

 • Gruszka, B., Morawski W., Zieliński, T., 2006 – Sedymentacja i glacitektonika w formie szczelinowej na wysoczyźnie olsztyńskiej w rejonie Kronowa. [In:] Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża. XII Konferencja 'Stratygrafia Plejstocenu Polski’: 184-191.

 • Gruszka, B., Morawski W., Zieliński, T., 2006 – Sedymentacja morenowa i wodnolodowcowa zlodowacenia wisły na wysoczyźnie olsztyńskiej w rejonie Kronowa. [In:] Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża. XII Konferencja 'Stratygrafia Plejstocenu Polski’: 192-195.

 • Zieliński T., 2006 – Book review: A.M. Harvey, A.E. Mather & M. Stokes (eds), 2005. Alluvial Fans: Geomorphology, Sedimentology, Dynamics, Geological Society of London Special Publication 251. The Geological Society Publishing House, 248 pages. ISBN 1-86239-189-0. Journal of Sedimentary Research.

 • Gruszka, B., Zieliński, T., 2006 – Sedymentologiczny aspekt odkryć paleontologicznych w Krasiejowie. Polska Konferencja Sedymentologiczna 'Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich’.


Artykuły

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

 • Widera, M. (ed.), 2009 – Geologia kenozoiku Niżu Polskiego. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii kenozoiku i geomorfologii. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 161 p. (współautorzy: Gruszka, B., Uścinowicz, G., Widera, M., Włodarski, W., Zieliński, T.)

2008

2007

 • Gruszka, B., Van Loon, A.J., Zieliński, T., 2007 – Quaternary Geology – Bridging the gap between East and West. Sedimentary Geology, 193: 232.

 • Gruszka, B., Van Loon, A.J. (Tom), Zieliński, T., 2007 – Bridging the gap in Quaternary geology between East and West: the Brodzikowski heritage. Sedimentary Geology, 193: 1-5. doi:10.1016/j.sedgeo.2006.02.007

 • Zieliński, T., 2007 – The Pleistocene climate-controlled fluvial sedimentary record in the Bełchatów mine (central Poland). Sedimentary Geology, 193: 203-209. doi:10.1016/j.sedgeo.2005.06.016

2004

 • Gruszka, B., Goździk, J., Zieliński, T., 2004 -. Osady delty i jeziora ze zlodowacenia warty oraz warunki ich sedymentacji (odsłonięcie bełchatowskie). [In:] Zlodowacenie warty w Polsce, Harasimiuk, M., Terpiłowski, S. (red.). UMCS Press, Lublin: 71-86.

 • Zieliński, T., Van Loon, A.J., 2004 – Present-day sandurs are not representative of the geological record – Reply. Sedimentary Geology, 164: 341-344. doi:10.1016/j.sedgeo.2003.10.005

2003

 • Gradziński, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T., Żurek, S., 2003 – Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and its sediments. Sedimentary Geology, 157: 253-276. doi:10.1016/S0037-0738(02)00236-1

 • Gradziński, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T., Żurek, S., 2003 – In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 35-53.

 • Zieliński, T., 2003 – Catastrophic flood effects in alpine/foothill fluvial system (a case study from the Sudetes Mts, SW Poland). Geomorphology, 54: 293-306. doi:10.1016/S0169-555X(02)00362-8

 • Zieliński, T., 2003 – Czy możliwa jest identyfikacja środowiska glacimarginalnego na podstawie kryterium litologicznego? [In:] Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych, Harasimiuk, M., Terpiłowski, S. (red.). UMCS Press, Lublin: 95-104.

 • Zieliński, T., Van Loon, A.J., 2003 – Pleistocene sandur deposits represent braidplains, not alluvial fans. Boreas, 32: 590-612. doi 10.1080/03009480310004170

2002

2001

2000

1999

1998

 • Zieliński, T., 1998 – Litofacjalna identyfikacja osadów rzecznych. W: Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna. UW Press: 195-260.

 • Zieliński, T., 1998 – Cykliczność w osadach rzek roztokowych. Geologia (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego) 14: 68-119.

1997

 • Brodzikowski, K., Van Loon, A.J., Zieliński, T., 1997 – Development of a lake in a subsiding basin in front of a Saalian ice sheet (Kleszczów Graben, central Poland). Sedimentary Geology, 113: 55-80. doi: 10.1016/S0037-0738(97)00046-8

1996

 • Goździk, J., Zieliński, T., 1996 – Sedymentologia vistuliańskich osadów małych dolin środkowej Polski – przykład z kopalni Bełchatów. Biuletyn PIG, 373: 67-77.

 • Gruszka, B., Zieliński, T., 1996 – Gravity flow origin of glaciolacustrine sediments in tectonically active basin (Pleistocene, Central Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 59-81.

 • Zieliński, T., Van Loon, A.J., 1996 – Characteristics and genesis of moraine-derived flowtill varieties. Sedimentary Geology, 101: 119-143. doi: 10.1016/0037-0738(95)00051-8