prof. UAM dr hab. Dominik Pawłowski

E-mail: dominikp@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6045

profesor UAM

Research Gate

ORCID 0000-0003-4616-6666

Pawlowski02

Zainteresowania naukowe:

 • paleoekologia jezior i torfowisk,
 • rekonstrukcje paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe w interglacjale eemskim, późnym vistulianie i holocenie w oparciu o analizę Cladocera,
 • wpływ osadnictwa na stan jezior w holocenie
Granty
 • Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu, 2018–2021, projekt Narodowego Centrum Nauki (NCN), OPUS, nr 2017/25/B/HS3/00274
 • Badania paleoekologiczne oraz relacje człowiek-środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna), 2017–2020, projekt Narodowego Centrum Nauki (NCN), OPUS, nr 2016/21/B/ST10/02359
 • Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i palaeośrodowiskowych z okresu późnego glacjału i wczesnego holocenu z zachodniej Polski, 2017–2020, projekt Narodowego Centrum Nauki (NCN), OPUS, nr 2016/21/B/HS3/03134
 • Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych, 2014–2017, projekt Narodowego Centrum Nauki (NCN), OPUS, nr 2013/11/B/HS3/03785
 • Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznych, 2011–2015, projekt Narodowego Centrum Nauki (NCN), OPUS, nr 2011/01/B/ST10/04905, kierownik projektu
 • Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska), 2011–2013, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), nr NN306788240
 • Geneza, wiek oraz warunki sedymentacji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska), 2007–2010, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), nr NN306284033
 • Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia, 2008–2011, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), nr NN306276735
 • Zmiany środowiska przyrodniczego Wzniesień Łódzkich w Vistulianie i holocenie w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych torfowiska „Żabieniec”, 2005–2008, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), nr 2PO4E02228
 • Eemska historia niektórych zbiorników sedymentacji limnicznej z obszaru konińskiego na podstawie Cladocera, 2001–2003, Komitet Badań Naukowych (KBN), nr 6P04D03420, kierownik projektu
Streszczenia

2024

 • Borówka R.K, Gorzkiewicz K., Michczyński A., Okupny D., Pawłowski, D. 2024. Późnoglacjalna historia rozwoju Jeziora Piaski (Nizina Wkrzańska, Polska). XIV Sesja Paleolimnologiczna „Ekosystemy wodne – przemiany i presje na osi czasu” 21–22 marca 2024, Słupsk
 • Trębska G., Antczak- Orlewska O., Święta-Musznicka J., Janik E., Okupny D., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Płóciennik M., Kotrys B., Kittel P,. 2024. Późnoholoceńska historia zmian warunków siedliskowych paleoałasu w północno-wschodniej Jakucji (Rosja) w świetle analiz paleoekologicznych. XIV Sesja Paleolimnologiczna „Ekosystemy wodne – przemiany i presje na osi czasu” 21–22 marca 2024, Słupsk

2023

 • Pawłowski D., 2023. Rekonstrukcje zmian poziomu wody w starorzeczach w oparciu o wyniki analizy wioślarek. Przewodnik Terenowych Warsztatów Sedymentologicznych ­– Sedymentologia i rozwój strukturalny osadów rzecznych i lodowcowych kenozoiku Polski środkowej. Ślesin, 11–15 września 2023, 94–95
 • Okupny D., Antczak-Orlewska O., Pawłowski D., Borówka R., Osóch B., Bartczak A.,  Nierychlewska A., Sady-Bugajska A., Krąpiec M., Jucha W., Osóch P., Sławińska J., Tomkowiak J., Kittel P., Spławski, S. 2023. Wielowskaźnikowe badania paleośrodowiskowe w świetle potrzeb studiów osadniczych na przykładzie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Szczecinie – problemy metodyczne oraz ocena wartości interpretacyjnej. XIII Sesja Paleolimnologiczna „Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe – jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?”, Bydgoszcz, 23–24 marca 2023

2022

 • Karasiewicz T., Hrynowiecka A., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Weckwerth P., 2022. Environmental changes during the Late glacial period inferred from sedimentological archives  of NE Poland, Lithuania and Belarus. 10th IAG International conference on Geomorphology – „Geomorphology and Global Change”, Coimbra, Portugal on 12-16th September 2022
 • Stachowicz-Rybka R., Kittel P., Nalepka, D., Płóciennik, M., Mroczkowska,A., Alexandrowicz W.P., Pawłowski, D., Okupny, D., Muzolf, B., Stachowicz, K., Korzeń, K. 2022. Chronostratygrafia osadów ze Smólska na Kujawach w świetle badań interdyscyplinarnych. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022
 • Stachowicz–Rybka R., Kittel P., Okupny D., Jucha W., Nalepka D., Płóciennik, M., Mroczkowska, A., Alexandrowicz, W.P., Pawłowski, D.,  Rzodkiewicz, M., Muzolf, B., Stachowicz K., Korzeń, K. 2022. Pochodzenie materiału terygenicznego w późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich osadach jeziornych ze Smólska na Kujawach. XXI Terenowe Seminarium – Korelacja Lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy, Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe – Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej: „Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych” Jarosław, 6-8 października 2022

2021

 • Karasiewicz T., Hrynowiecka A., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Weckwerth P., 2021. Preliminary results of palaeogeographic studies based on the analysis of sediments paleoreservoir near Suwałki (NE Poland). INQUA SEQS 2021 Conference Proceedings – Quaternary Stratigraphy – Palaeoenvironment and humans in Eurasia, Wrocław, Poland, 13th December 2021
 • Kittel P., Płóciennik M., Mroczkowska A., Pawłowski, D., Okupny, D., Wieckowska-Lüth M., Mazurkevich A., Dolbunova E., Danger M., Gauthier E., Krąpiec M., Thiebaut E., 2021. Human-Environment Relationships in Serteya Region Based on the Results of Environmental Archaeology Study, 4th Warsaw Seminar on Underwater Archaeology, Warsaw, Poland, 18th – 20th November 2021
 • Karasiewicz T., Hrynowiecka A., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Weckwerth P., 2021. Wstępne wyniki badań paleogeograficznych na podstawie analizy osadów zbiornika Osinki koło Suwałk. XII Zjazd Geomorfologów Polskich, Gdańsk 14–16.10.2021

2020

 • Stachowicz-Rybka R., Kittel, P., Nalepka, D., Korzeń, K., Okupny, D., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Mroczkowska, M., Alexandrowicz, W.S., Rzodkiewicz, M., Muzolf, B., Papiernik, P., 2020. The human-environment relationship based on paleoecological research at a multicultural site in Smólsk (Kuyavia, Central Poland). [IN:] Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Poland (Wrocław), 28 Septemper 2020: “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, fauna and human migrations across Central Europe”, 119-120, ISBN: 978-83-942304-8-7
 • Antczak-Orlewska O., Płóciennik M., Okupny D., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Szmańda J., Wacnik A., Krąpiec M., Kotrys B., Luoto T.P., Smith D., Kittel P.2020. Subfossil Chironomidae and other palaeoecological proxies in the reconstruction of the Late Vistulian environmental history in central Poland: case study of oxbow fill in Luciąża River valley. The 4th International Conference Palaeolimnology of Northern Eurasia”,  Irkutsk, Russia; August 2020. Limnology and Freshwater Biology, 4: 440-441, DOI: 10.31951/2658-3518-2020-A-4-440
 • Płóciennik M. Mroczkowska A., Kittel P., Pawłowski D., Kurzawska A., Danger M., Maigrot Y., Rzodkiewicz M., Wieckowska-Lüth M., Okupny D., Kruk A., Luoto T.P., Kotrys B., Nazarova L., Syrykh L., Szmańda J., Dolbunova E., Mazurkevich A .2020. Aquatic biota response to climate and habitat changes from the Valdai Glaciation to the Meghalayan (Serteya region, Western Dvina Lakeland).  The 4th International Conference Palaeolimnology of Northern Eurasia”,  Irkutsk, Russia; August 2020. Limnology and Freshwater Biology, 4: 461-462, DOI: 10.31951/2658-3518-2020-A-4-461

2019

 • Sobkowiak-Tabaka, I., Milecka, K, Kubiak-Martens, L., Pawłowski, D., Janczak-Kostecka, B., Kostecki, R., Bobrowski, P., Ratajczak-Szczerba, M., 2019 – To change or not to change… Mesolithic societies in the Wojnowo Region, western Poland. [In]: 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA). Dublin (Ireland), 25-31 July 2019
 • Kittel, P., Mazurkevich, A. Danger, M., Dolbunova, E., Gauthier, E., Krąpiec, M., Kurzawska, A., Maigrot, Y., Mroczkowska, A., Okupny, D., Piech, W., Płóciennik, M., Pawłowski, D., Rzodkiewicz, M., Słowiński, M. Stachowicz-Rybka, R., Szmańda, J.,  Thiebaut, E. and Wieckowska-Lüth, M., 2019. Uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania osadnictwa palafitowego na stanowisku Serteya II w zachodniej Rosji w świetle multidyscyplinarnych badań paleoekologicznych. [in]: Miedzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej „Krajobraz przyrodniczy i kulturowy w neolicie i wczesnej epoce brązu w świetle badań interdyscyplinarnych” Wrocław (Polska), 18-20 September 2019.
 • Antczak-Orlewska, O., Płóciennik, M., Okupny, D., Pawłowski, D., Peyron, O., Sikora, J., Stachowicz-Rybka, R., Krąpiec, M., Wacnik, A.,  Kittel, P., 2019 – Climatic and hydrological change during MWP/LIA transition – implications for human settlement in the river valley. [In]: Area Domeniu 8 – International Meeting on Paleoclimate: Change and Adaptation. Coimbra (Portugal), 18-19 July 2019
 • Kittel, P., Mazurkevich, A. Danger, M., Dolbunova, E., Gauthier, E., Krąpiec, M., Kurzawska, A., Maigrot, Y., Mroczkowska, A., Okupny, D., Płóciennik, M., Pawłowski, D., Rzodkiewicz, M., Słowiński, M. Szmańda, J.,  and Wieckowska-Lüth, M., 2019 – Earth, water, air, fire – human-environment relationships in the multi-proxy palaeoecological study at Serteya in Western Russia [In]: Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group „From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg”. Greiswald (Germany), 07 -13 September 2019.
 • Kittel, P., Mazurkevich, A. Danger, M., Dolbunova, E., Gauthier, E., Krąpiec, M., Kurzawska, A., Maigrot, Y., Mroczkowska, A., Okupny, D., Płóciennik, M., Pawłowski, D., Rzodkiewicz, M., Słowiński, M., Szmańda, J.,  Thiebaut, E. and Wieckowska-Lüth, M., 2019. Study on palaeoecology of the Neolithic occupation of the Serteya II site in North-West Russia. [In]: International conference: The formation of archaeological layers in Stone age wetland sites: understanding complex site structures. The State Hermitage Museum, Saint Petersburg (Russia), 17–18 October 2019.

2018

 • Pawłowski, D. 2018 – The scientific potential of Cladocera remains from valley mires sediments. III International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland, Polska (Zakopane), 01–02.12.2018
 • Pawłowski D., 2018 – Rekonstrukcje temperatur w młodszym dryasie w oparciu o zapis subfosylnych szczątków wioślarek (centralna Polska). IX Sesja Paleolimnologiczna „Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski”, 15–16.03.2018, Kraków.
 • Sobkowiak-Tabaka I, Milecka K., Kubiak-Martens L., Pawłowski, D., Janczak-Kostecka B., 2018 – Lake sediments as a natural archive for studying past human activities. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5-7 September, Barcelona, Spain.
 • Kittel P., Dolbunova E., Gauthier E., Mazurkevich A., Mroczkowska A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Wieckowska-Lüth M, 2018 –  Geomorphological and palaeogeographical situation of the Neolithic pile-dwelling settlement in Serteya (Western Russia). Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences Joint Conference of AKG and DEUQUA University of Giessen, Germany 23-27.10.2018 s. 28.
 • Płóciennik M, Pawłowski D, Antczak-Orlewska O, Milecka K, Vilizzi L. 2018 –  From an oxbow to a mire – the response of Chironomidae and Cladocera to the long-term changes in Pawłowa palaeolake. 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR). Book of abstracts. Łódź, Poland. s. 140
 • Mroczkowska A, Kittel P, Dolbunova E, Gauthier E, Mazurkevich A, Okupny D, Płóciennik M, Pawłowski D, Rzodkiewicz M, Wieckowska-Lüth M., 2018 – Hydrological regime and ecological character of the Great Serteya Post-lake Basin based on the multi-proxy research conducted at the Serteya II site (Western Russia). 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR). Book of abstracts. Łódź, Poland. s. 137
 • Mroczkowska A, Kittel P, Dolbunova E, Gauthier E, Mazurkevich A, Okupny D, Płóciennik M, Pawłowski D, Rzodkiewicz M, Wieckowska-Lüth M., 2018 – The relationship between prehistoric settlements and hydroclimatic changes based on a multi proxy recosntruction from the Serteya region (Western Russia). An EGU Galileo Conference, The anatomy of abrupt climate change : dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31.09.2018.
 • Płóciennik M, Kotrys B., Luoto T.P., Antczak O., Baradyn D., Forysiak J., Jakiel A., Kittel P, Mroczkowska A, Kołaczek P. E, Pawłowski D, Stachowicz-Rybka R., Szperna R., Tosik K., Wyszkowska P., Brooks S. 2018 Variable chironomid-inferred July temeratures from GS-2 – H in Poland. An EGU Galileo Conference, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability. Gniew, Poland, 27-31.08.2018.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Dolbunova E., Gauthier E., Mazurkevich A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Wieckowska-Lüth M.2018 –  Ecological characteristics of Great Serteya Paleolake based on paleoecological research at the Serteya II site in Western Russia. [In]: Proceedings of the 3rd International Conference: Paleolimnology of Northern Eurasia: experience, methodology, current status and young scientists school in microscopy skills in paleolimnology. Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 1–4th of October 2018. Publishing House of Kazan University, 2018; 72-73.
 • Kittel P., Dolbunova E., Gauthier E., Mazurkevich A., Mroczkowska A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Więckowska-Luth M., 2018 – Paleoenviromental situation of the mesolithic and neolithic settlement in Serteya (western Russia).INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion,”Lateglacial-Interglacial transition: glaciotectonic, seismoactivity, catastrphic hydrographic and landscape changes”. 19-25.08.2018. s. 75.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Mazurkevich A., Gauthier E., Okupny D.,  Pawłowski D.,  Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Słowiński M.,  Wieckowska-Lüth M. 2018 –  Rekonstrukcja  warunków  środowiskowych  funkcjonowania  osady palafitowej Serteya II na Pojezierzu Witebskim, zachodnia Rosja. IX Sesja Paleolimnologiczna „Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski”, 15–16.03.2018, Kraków.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Dolbunova E., Gauthier E., Mazurkevich A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Wieckowska-Lüth M., 2018 – Rekonstrukcja warunków środowiskowych Wielkiego Sertejskiego Pojeziornego w oparciu o badania multi-proxy prowadzone na stanowisku Setrteya II (Zachodnia Rosja), I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców „Wiedza – Inspiracja – Pasja” Łódź, 22–23.06.2018
 • Kittel P., Mroczkowska A., Mazurkevich A., Gauthier E., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Więckowska-Luth M., 2018 – Warunki środowiskowe funkcjonowania osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja). Konferencja naukowa „Polska Geografia Morza” Szczecin 16-10.05.2018. s. 105.
 • Malkiewicz M., Okupny D., Borówka R.K., Forysiak J., Michczyński A., Pawłowski D., Żurek S., 2018 – Wiek oraz warunki sedymentacji osadów biogenicznych torfowiska Białe Ługi.[W]: XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen Gór Świętokrzyskich”, Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M., (red.), Mazowieckie Centrum Poligrafii Wojciech Hunkiewicz, Marki: 250-257, ISBN 978-83-65719-34-8

2017

 • Kittel P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., 2017 – Palaeoecological research on the moat fill: case study of the Late Medieval motte at Rozprza, Central Poland, [W:] International Open Workshop. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes, Schüle J., Menke J.N., Baumgarten D., Kücükkaraca E. (red.), Kiel, March 20-24, 2017. Programme and Abstracts, Graduate School At Kiel University, Kiel: 140-141
 • Kittel P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Kalicki T., Pawłowski D., Płóciennik M., Słowiński M., Stachowicz-Rybka R., Mroczkowska A., 2017 – Co robił człowiek neolityczny na bagnach? Czyli o badaniach geoarcheologicznych i paleogeograficznych nad rzeką Serteyka (Zachodnia Rosja). Sesja naukowa: Światowy Dzień Mokradeł 2017 „Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof”, IG UP, Ramsar, Kraków, 31 styczeń 2017.
 • Antczak O., Brooks S.J., Elias S., Kittel P., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., 2017 – Ewolucja paleoekologiczna fosy późnośredniowiecznego gródka w Rozprzy. Zebranie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU. 17.02.2017, Kraków
 • Pawłowski, D., 2017 – Użyteczność wioślarek w rekonstrukcjach warunków hydroklimatycznych. VIII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”. Kraków, 6–9 czerwca 2017.
 • Stachowicz-Rybka, R., Kittel, P., Muzolf, B., Alexandrowicz W.P., Nalepka, D., Okupny, D., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Rzodkiewicz, M., 2017 – Badania paleoekologiczne na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Centralna Polska). VIII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”. Kraków, 6–9 czerwca 2017.

2016

 • Pawłowski, D., 2016 – Przydatność szczątków Cladocera w rekonstrukcjach warunków hydroklimatycznych w osadach starorzeczy. [W:] XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Poznań 21-23 września 2016, 89-90.
 • Słowiński M., Marcisz K., Płóciennik M., Obremska M., Pawłowski D., Okupny D., Słowińska S., Borówka R., Kittel P., Forysiak J., Michczyńska D.J, Lamentowicz M,. 2016 – Hydroclimatic shifts recorded in peat archive from Rąbień mire (Central Poland) – better understanding of past climate changes using multidisciplinary approach. European Geosciences Union, Wiedeń, 17-22.04.2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016, 5785.
 • Kittel, P., Antczak, O., Brooks, S.J., Elias S., Krąpiec, M., Luoto, T.P., Okupny, D., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Rzodkiewicz, M., Sikora J., Stachowicz-Rybka, R., Wacnik, A., 2016 – Palaeoenvironmental research of the organic fill of the Rozprza ring-fort moat, central Poland. [In]: Proceedings of the International Conference: Paleolimnology of Northern Eurasia Experien ce, Methodology, Current Status. Yakutsk 22–27 August 2016, North-Eastern Federal University Russian Academy of Sciences.
 • Kittel P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S.A., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., 2016 – Fluvial archive in the moat fill – palaeoenvironmental research in the Luciąża River valley in Rozprza, Central Poland, Fluvial Archives Group Biennial Meeting 2016, Evolution of river valleys in Central Europe, Kielce, 12-18.09.2016.
 • Hrynowiecka, A., Żarski, M., Jakubowski, G., Nadachowski, A., Pawłowska, K., Pawłowski, D., Szymanek, M., 2016 – A multi-proxy study on sediments and mammal remains from Ławy paleolake (E Poland) – Eemian and Vistulian record of the paleoenvironmental changes. 17th Czech – Slovak – Polish Palaeontological Conference, Polska (Kraków), 20–21.10.2016.
 • Kittel P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A. 2016. Wykorzystanie metod paleośrodowiskowych w rekonstrukcji funkcjonowania fos średniowiecznego grodziska na przykładzie badań w Rozprzy (Polska Środkowa). LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Tradycja i nowoczesność w geografii”. Streszczenia referatów i posterów. Kraków, 27-30 czerwca 2016 r., Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego Im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 132-133.
 • Kittel, P., Mazurkevich, A., Dolbunova, E., Kalicki, T., Kulkova, M., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Stachowicz-Rybka, R., Zaitseva, G., 2016 – Evolution of lake basins in the Serteya region (Western Russia) in the context of neolithic settlement’s development. Proceedings of the International Conference: Paleolimnology of Northern Eurasia Experience, Methodology, Current Status. Yakutsk, 22–27 August 2016

2015

 • Pawłowski D., Borówka R.K., Kowalewski G., Luoto T.P., Milecka K., Nevalainen L., Okupny D., Płóciennik M., Tomkowiak J., Zieliński T., 2015 – Zapis zmian środowiskowych w osadach torfowiska z doliny Grabi (centralna Polska). [W:] Paleoklimat. 2 konferencja naukowa. „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”, Warszawa, 24-25-11-2015, PIG-PIB, 68, Warszawa, ISBN 9788378634829
 • Pawłowski D., Płóciennik M., Brooks S.J., Luoto T.P., Milecka K., Nevalainen L., Peyron O., Self A., Zieliński T., 2015 – Rekonstrukcja warunków hydroklimatycznych w dolinie Grabi w młodszym dryasie. [W:] Dzieduszyńska D., Roman M. (ed), VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź 10-12.06.2015, ZP Łodź, 57, ISBN 978-83-934417
 • Malkiewicz M, Okupny D., Borówka R.K., Fortuniak A., Tomkowiak J., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Żurek S., Forysiak J., 2015 – Wiek i warunki sedymentacji osadów biogenicznych torfowiska Białe Ługi. [W:] Dzieduszyńska D., Roman M. (ed), VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź 10-12.06.2015, ZP Łodź, 37-38, ISBN 978-83-934417.
 • Nita M., Okupny D., Alexandrowicz W.P., Borówka R.K., Fortuniak A., Tomkowiak J., Kloss M., Pawłowski D., Żurek S., 2015 – Osady biogeniczne wypełniające paleopolja w Bydlinie (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) w świetle wybranych metod paleogeograficznych. [W:] Dzieduszyńska D., Roman M. (ed), VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź 10-12.06.2015, ZP Łodź, 51-52, ISBN 978-83-934417.
 • Obremska M., Forysiak J., Kloss M., Okupny D., Borówka R.K., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S.,2015 – Geneza misy, fazy rozwoju torfowiska Kopanicha i jego antropogeniczne przekształcenia. [W:] Dzieduszyńska D., Roman M. (ed), VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź 10-12.06.2015, ZP Łodź, 101-105, ISBN 978-83-934417
 • Kalicki, T., Alexandrovskiy, A.L., Kittel, P., Krupa, J., Mazurkevich, A., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Stachowicz-Rybka, R.2015 – From Lake Basins to River Valley – Late Vistulian and Holocene Evolution of Last Glaciation Area: Serteya Basin (Western Russia).  Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International conference. Barnaul, Russia, July 2-4, 2015.
 • Kalicki, T., Kittel, P., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Stachowicz-Rybka, R., Mazurkevich, A., Krupa, J., Alexandrovskiy, A.L., 2015 – Postglacial evolution of Lower Serteya river valley (Western River). 21 Kvarter 21st Quaternary Conference. Brno, 27 November 2015.
 • Baradyn, D., Antczak, O., Brooks, S., Fortuniak, A., Forysiak, J., Luoto, T., Obremska, M., Okupny, D., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Tomkowiak, J., 2015 – Zmiany klimatyczne i siedliskowe na torfowisku Ługi w późnym vistulianie i holocenie. VI Sesja Paleolimnologiczna „Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk”. Łódź, 24–25 marzec  2015.
 • Jakiel, A., Kruk, A., Forysiak, J., Borówka, R.K., Brooks, S., Luoto, T., Obremska, M., Okupny, D., Peyron, O., Płóciennik, M., Pawłowski, D., Słowiński, M., 2015 – Sieci neuronowe i zbiory testowe jak nowe metody analizy danych paleośrodowiskowych. VI Sesja Paleolimnologiczna „Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk”. Łódź, 24–25 marzec  2015.
 • Pawłowski, D, Kowalewski, G., Milecka, K., Płóciennik, M., Woszczyk, M., Zieliński, T., Okupny, D., Włodarski, W., Forysiak, J., 2015 – Rekonstrukcja warunków paleohydrologicznych w dolinie Grabi w świetle analizy osadów torfowiska Świerczyna. VI Sesja Paleolimnologiczna „Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk”. Łódź, 24–25 marzec  2015.
 • Kittel, P., Płóciennik, M., Szperna, R., Obremska, M., Stachowicz-Rybka, R., Borówka, R.K., Okupny, D., Cywa, K., Pawłowski, D., Witkowski, A., 2015 – Zmiany siedliskowe w późnovistuliańskim paleokorycie w Kolonii Bechcice na tle warunków hydrologicznych doliny Neru w holocenie. VI Sesja Paleolimnologiczna „Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk”. Łódź, 24–25 marzec  2015.

2014

 • Kittel P., Płóciennik M., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Płaza D.K. Stachowicz-Rybka R., Obremska M., 2014 – Record of Early Holocene events in deposits of the mid-Ner River valley (Central Poland) and its implications for Mesolithic settlements. Third Geoarcheological Conference in Warsaw, Warszawa, 28-29.11.2014
 • Pawłowski D., 2014 – Cladocera remains in mire sediments — a case study on the mires of the Grabia River valley, Central Poland. [W]: A.A. Titlyanova, M.I. Dergacheva (eds): West Siberian peatlands and carbon cycle: Past and present, Fourth International Field Symposium (Novosibirsk, August 4 – 17, 2014). Publishing house of Tomsk University, Tomsk, 243, ISBN 978-5-7511-2279-9.
 • Michczyńska D.J., Borówka R.K., Okupny D., Obremska M., Forysiak J., Pawłowski D., Płóciennik M., Słowiński M., Żurek S., Brook. S.J, Michczyński A., Witkowski A., 2014 – The environment changes and chronology of the Late Vistulian (Weichselian) and Early Holocene sediments in the Rąbień mire, Central Poland. INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th‐ 21st June 2014
 • Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D., Głąb Z., Mueller-Bieniek A., 2014 – Funkcjonowanie ekosystemu wczesnonowożytnego moczydła w kontekście tradycyjnych metod obróbki konopi i lnu. [W:] P. Kittel, K. Ludwisiak, J. Twardy, I. Nowak (red.), Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego, VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej Łódź – Łęczyca, 22-25 września 2014 roku. Środowisko i Kultura, Tom 10, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Łódź, 50-51.
 • Kittel P., Muzolf B., Papiernik P., Stachowicz-Rybka R., Pawłowski D., Lutyńska M., Budek A., Okupny D., 2014 – Przemiany rzeźby na obszarze stanowiska archeologicznego w Smólsku na Pojezierzu Kujawskim w warunkach antropopresji pradziejowej. X Zjazd Geomrfologów Polskich, Toruń 16-19 września 2014.

2013

 • Pawłowski D. 2012 – The significance of Cladocera remains in valley mire sediments. 14th Czech – Slovak – Polish Paleontological Conference and 9th Micropalaeontological Workshop MIKRO 2013, Kraków, 13-15.11.2013.
 • Pawłowski D., Milecka K., Kittel P. 2013 – Traces of human impact on selected mires in the Grabia river valley, Łódź region. International sympodium “Geoarchaeology of river valleys”, Kielce-Suchedniów, 13-15 May 2013.
 • Pawłowski D. 2013 – Cladocera from valley mire sediments, Central Poland—a good climate indicator? “Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments”, Białka Tatrzańska, 22nd – 24th May 2013.
 • Michczyńska D., Forysiak J., Pawłowski D., Płóciennik M., Borówka R.K., Witkowski A., Obremska M., Słowiński M., Żurek S., Brooks S.J., Michczyński A. 2013- The environment changes and chronology of the Late Vistulian (Weichselian) sediments in the Rąbień mire. 11th International Conference „Methods of absolute chronology” Podlesice, 15-18 May 2013
 • Milecka K., Pawłowski D., Kowalewski G. 2013. Sukcesja regionalnych i lokalnych zbiorowisk roślinnych jako wskaźnik zmian środowiskowych w obrębie doliny Grabi (środkowa Polska). VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013
 • Pawłowski, D. 2013 – Wybrane torfowiska doliny Grabi (Polska Centralna). Reakcja ekosystemów jeziorno-torfowiskowych na zmiany w zlewni bezpośredniej i ich zapis w osadach biogenicznych. IV Sesja Paleolimnologiczna, Toruń, 28.02-1.03.2013

2012

 • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Twardy J. 2012 – Palaeogeography of the Warta river valley (Central Poland) of the Late Weichselian, [W:] Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions: Proceedings of the Join Conference „Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions, Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.). Saint-Petersburg State University, Renova, Saint-Petersburg: 414-417, ISBN 978-5-4391-0029-3
 • Płociennik M., Pawłowski D., Forysiak J., Kruk A., Borówka R., Kloss M., Żurek S., Eliass S., Obremska M. 2012 – Zmiany siedliskowe na torfowisku Wilczkow we wczesnym i środkowym holocenie. [W:] XXII Zjazd Hydrobiologow Polskich Kraków, 19-22 września 2012, 157.

2011

 • Borówka, R.K., Forysiak, J., Bieniek, B., Kloss, M., Obremska, M., Pawłowski, D., Kulikowskiy, M., Witkowski, A., Kierzek, A., Żurek, S., 2011 – Zapis zmian warunków środowiskowych w dolinie Widawki na podstawie analizy utworów biogenicznych torfowiska Korzeń. [W]: Forysiak J., Ziułkiewicz M., Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady, Wydawnictwo IAUŁ, Łódź-Bełchatów. 75-92, ISBN: 978-83-928887-3-4
 • Pawłowski D., 2011 – Rozwój torfowiska Kopanicha w świetle analizy wioslarek [W:] Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona, Warsztaty naukowe Wawrzkowizna, 1-3.06.2011. Katedra Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego, 81
 • Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Kittel P., Pawłowski D., Cywa K., Forysiak J. 2011 – Zapis zmian paleośrodowiskowych w kontekście archeologicznym w osadach wypełnienia paleokoryta w dolinie Neru na stanowisku Kolonia Bechcice (woj. Łódzkie, Polska Środkowa), [W:] V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych. Górzno, 13-17 czerwca 2011, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, 73-74

2010

 • Kittel P., Błaszczyk K., Cywa K., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Romanow M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Zawilski P. 2010 – Z badań nad przemianami środowiska przyrodniczego, gospodarki i osadnictwa nad Narwią w Złotorii, gm. Choroszcz. [W:] Środowisko i Kultura, T. 8, M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), V Sympozjum Archeologii Środowiskowej „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna”, VIII Warsztaty terenowe, 70-73
 • Kittel P., Muzolf B., Budek A., Cywa K., Forysiak J., Mueller-Bieniek A., Obremska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Tomczyńska Z., Wacnik A. 2010 – Środowisko przyrodnicze, gospodarka i osadnictwo w świetle badań w dorzeczu środkowego Neru. [W:] Środowisko i Kultura, T. 8, M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), V Sympozjum Archeologii Środowiskowej „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna”, VIII Warsztaty terenowe, 74-76
 • Żurek S., Obremska M., Pawłowski D., 2010 – Peatlands of the Łódź Region. In: W. Kurek, Marciszewska, A. Szczepkowski (eds) Proceedings of the 55 Meeting of the Polish Botanical Society “Planta in vivo, in vitro et silico”. 6-12.09.2010 Warszawa. Acta Societatis Botanicum Poloniae, 79 Supplement 1,84
 • Petera-Zganiacz J., Czubla P., Gruszka B., Forysiak J., Miotk-Szpiganowicz G., Olszak I., Pawłowski D., 2010 – The Koźmin glacial lake – its origin, age, deposits and palaeoecology. 12th Annual Conference of the INQUA PeriBaltic Working Group „Ice, water, humans – Quaternary landscape evolution in the PeriBaltic region”, Greifswald, 13-17.09.2010: 141-142
 • Petera-Zganiacz J., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D. Forysiak J., 2010 – Stanowisko interglacjału emskiego w środkowym odcinku doliny Warty (Kotlina Kolska. Środkowa Polska). [W:] XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Mazur” Jeziorowskie, 6-10.09 2010. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 82-84
 • Forysiak J., Twardy J., (Żurek S.), Balwierz Z., (Borówka R. K.), Kittel P., (Kloss M., Lamentowicz M., Obremska M., Pawłowski D., Płóciennik M., Żelazna-Wieczorek J.), 2010 – Interdyscyplinarne badania torfowisk regionu łódzkiego. [W:] Ludwikowska-Kędzia M., Zieliński A. (red.) – Konferencja Naukowa „Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych”. Golejów k/Staszowa 15-16. 04. 2010., s. 48-49. ISBN 978-83-60026-31-1
 • Forysiak J., Borówka R.K., Obremska M., Pawłowski D., Kittel P., Twardy J., 2010 – Zapis gospodarki człowieka (od 1000 p.n.e do 500 n.e.) w osadach wybranych torfowisk regionu łódzkiego. [W:] Karczewski M., Karczewska M., Makohonienko M., Makowiecki D., Smolska E., Szwarczewski P. (red.) – Środowisko i Kultura, T. 8, V Sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII Warsztaty terenowe „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna”. Białowieża, 22.09. -24.09.2010r., 44-45. ISBN 978-83-62662-05-0

2009

 • Forysiak J., Obremska M., Pawłowski D., Kittel P. 2009 – Późnovistuliańska i holoceńska ewolucja torfowiska Ner-Zawada w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. [W:] 50 lat geomorfologii w Uniwersytecie Gdańskim. Gdańsk-Sobieszewo, 23-24.10.2009
 • Forysiak J., Balwierz Z., Borówka R.K., Pawłowski D., Płóciennik M., Twardy J., Żelazna-Wieczorek J., Żurek S., 2009 – Znaczenie stanowiska Żabieniec dla stratygrafii vistulianu Polski Środkowej. XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zimna Woda k/Łukowa, 31.08-4.09.2009, 58-60, ISBN 978-83-7538-635-6
 • Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Gruszka B., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D. 2009 – Warunki depozycji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska). XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zimna Woda k/Łukowa, 31.08-4.09.2009, 82-85, ISBN 978-83-7538-635-6
 • Obremska M., Pawłowski D. 2009 – Paleoekologia torfowiska Ner–Zawada (Polska Środkowa). XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin 09-12.09.2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 77-78, ISBN 978-83-7259-181-4
 • Forysiak J., Lamentowicz M., Pawłowski D., Płóciennik M., 2009 – Torfowisko Żabieniec jako przykład wielowskaźnikowych (multi-proxy) badań paleoekologicznych. XVI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne. Bory Tucholskie, 7-10.05.2009, Funka k/Chojnic
 • Obremska M., Pawłowski D. 2009 – Zmiany ekologiczne w początkowym stadium rozwoju torfowiska Wilczków (Polska środkowa). IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowisk abiotycznych i ich zapis paleobotaniczny. 16-19.06.2009 Jeziorowskie: 53
 • Pawłowski D., Płóciennik M. 2009 – Rekonstrukcja warunków środowiskowych torfowiska Żabieniec w oparciu o Cladocera i Chironomidae. XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody? Lublin. 09-12.09.2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 169, ISBN 978-83-7259-181-4

2008

 • Lamentowicz M., Balwierz Z., Borówka R. K., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Pawlyta J., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S., 2008 – A late-glacial and holocene multi-proxy paleolimnological record from a kettle-hole mire from Central Poland. [W:] Antropogenic and natural transformations of lakes, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska & Dariusz Borowiak (eds), KULIG- PTLim., Gdańsk: 89-91. ISBN 83-910381-7-8
 • Twardy J., Balwierz Z., Borówka J., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Płóciennik M., Tomkowiak J., Żelazna-Wieczorek J., 2008 – Kluczowy profil holoceński z torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie). [W:] V Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych. Poznań, 20-21.11.2008. Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, Poznań: 132-133
 • Pawłowski D., 2008 – Granica późny glacjał-holocen w osadach torfowiska Polski Środkowej w świetle analizy subfosylnych wioślarek. [W]: V Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych. Poznań, 20-21.11.2008. Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, Poznań: 86-87
 • Pawłowski D., Obremska M., Kittel P., Forysiak J., 2008 – Naturalne i antropogeniczne zmiany ekologii torfowiska Ner-Zawada (Kotlina Kolska) w późnym vistulianie i holocenie. [W]: V Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych. Poznań, 20-21.11.2008. Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, Poznań: 87

2007

 • Pawłowski D., 2007 – Holoceński rozwój torfowiska z obszaru Wzniesień Łódzkich na podstawie analizy subfosylnych szczątków wioślarek. XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Św.Katarzyna pod Łysicą, 2007
 • Pawłowski D., 2007 – Schyłkowy etap rozwoju torfowiska „Żabieniec” w świetle analizy Cladocera. III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Szklarska Poręba, 2007
 • Balwierz Z., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S. 2007 – Holoceńska historia rozwoju torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie) z uwzględnieniem wpływów antropogenicznych. III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Szklarska Poręba, 2007
 • Żurek S., Balwierz Z., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J. 2007 – The Holocene history of the development of the Żabieniec peatland near Łodz (Central Poland) including the anthropogenic impact. The 2th International Field Symposium and Excursions WSPCC 2007,Khanty-Mansiysk, Syberia, Russia, 24.08-2.09.2007

2006

 • Pawłowski D., 2006 – Wstępna analiza Cladocera stropowej części profilu Żabieniec. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. II Konferencja SAS Łódź 2006

2001

 • Pawłowski, D., 2001 -Biostratygrafia wizenu platformy węglanowej okolic Krakowa w oparciu o konodonty. III Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne. Mikro 2001. Zakopane, 31.05–2.06.2001
 • Pawłowski D., Włodarski W., 2001 – Ewolucja strukturalna rynny Strugi Kleczewskiej. Deformacje osadów nieskonsolidowanych. reologia i struktury. Materiały konf. Ślesin 2001: 59-69

2000

 • Pawłowski D., 2000 – Dolno- i środkowoeuropejskie koralowce Rugosa z profilu Grzegorzowice-Skały (G. Świętokrzyskie). Streszczenia referatów PTG Poznań, 2001, UAM, T. IX: 106-112
Artykuły

 

2024

2023

2022

2021

2020

 • Sobkowiak-Tabaka, I., Pawłowski, D., Milecka, K., Kubiak-Martens, L., Kostecki R., Janczak-Kostecka B., Goslar, T., Ratajczak-Szczerba, M., 2020. Multi-proxy records of Mesolithic activity in the Lubuskie Lakeland (western Poland). Vegetation History and Archaeobotany 29, 153–171, DOI:10.1007/s00334-019-00752-3
 • Płóciennik, M., Pawłowski, D., Vilizzi, L., Antczak-Orlewska, O., 2020. From oxbow to mire: Chironomidae and Cladocera as habitat palaeoindicators. Hydrobiologia 847, 3257–3275, DOI:10.1007/s10750-020-04327-6

2019

 • Okupny, D., Malkiewicz, M., Pawłowski, D., Ludwikowska-Kędzia, M., Borówka, R.K., Forysiak, J., Michczyński, J., Jucha, W., Cybul, P., Żurek, S., 2019. Late Glacial palaeoenvironmental changes in the southern part of the Holy Cross Mountains based on the “Białe Ługi” peatland record. Studia Quaternaria, 36 (2), 119–135, DOI: 10.24425/sq.2019.126384
 • Kittel P., Mazurkevich A. Danger M., Dolbunova E., Gauthier E., Krąpiec M., Kurzawska A., Maigrot Y., Mroczkowska A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Słowiński M. Szmańda J., Wieckowska-Lüth M., 2019. Earth, water, air, fire – human-environment relationships in the multi-proxy palaeoecological study at Serteya in Western Russia. From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg. Börner A., Hüneke H., Lorenz S. (red.), Scientific Technical Report STR 19/01, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam: 41–43, ISSN 2190-7110
 • Pawłowski, D., 2019. Potencjał badawczy szczątków wioślarek w rekonstrukcjach paleotemperatur z osadów kopalnych starorzeczy. [W:] Michniewicz Jacek (red.): Varia. Prace z zakresu geologii. Vol. 1, Studia i Prace z Geologii, nr 2, 2019, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 55–67, ISBN 9788379862856

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Kittel, P Elias, S. Mueller-Bieniek, A., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Stachowicz-Rybka, R.,   Wacnik, A., Okupny, D. 2012. Badania paleoekologiczne reliktów nowożytnego moczydła Lutomiersk-Koziówki, stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. [W]: Ryszard Grygiel (ed), Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłku paleolitu po okres nowożytny, Aneks CD 8: 1-3; Museum of Archaeology and Ethnography in Lodz., ISBN: 978-83-61293-12-5
 • Pawłowski D., 2012. Younger Dryas Cladocera assemblages from two valley mires in central Poland and their potential significance for climate reconstructions. Geologos, 18: 237–249. DOI: 10.2478/v10118-012-0012-2
 • Dzieduszyńska D., Kittel P., Korzeń K., Krąpiec M., Okupny D., Pawłowski D., Petera-Zganiacz J., Stachowicz-Rybka R., Twardy J. 2012. Stanowisko 1.Koźmin Las. Rozwój rzeźby doliny Warty a czynniki warunkujące funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w późnym vistulianie, [W:] Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Dzieduszyńska D., Roman M. (red).Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź: 97–104, ISBN 978-83-916728-7-7
 • Pawłowski D., Kloss M., Obremska M., Szymanowski M., Żurek S. 2012. Evolution of small valley mire in Central Poland as a result of hydroclimatic oscillations. Geochronometria 39: 133–148. DOI 10.2478/s13386-012-0004-6
 • Pawłowski D. 2012. Early development of Late Vistulian (Weichselian) lacustrine sediments in the Żabieniec swamp (Central Poland). Geochronometria 39: 197–211. DOI 10.2478/s13386-012-0009-1

2011

 • Pawłowski D. 2011 – Evolution of an Eemian lake based on Cladocera analysis (Konin area, Central Poland). Acta Geologica Polonica 61: 441–450
 • Borówka R.K., Forysiak J., Bieniek B., Kloss M., Obremska M., Pawłowski D., Kulikowskiy M., Witkowski A., Kierzek A., Żurek S., 2011. Zapis zmian warunków środowiskowych w dolinie Widawki na podstawie analizy utworów biogenicznych torfowiska Korzeń. [W:] Forysiak J., Ziułkiewicz M. (red). Torfowiska dorzecza Widawki. Wybrane problemy i przykłady, Wydawnictwo IAUŁ, Łódź-Bełchatów: 75-92, ISBN 978-83-928887-3-4

2010

 • Forysiak J., Obremska M., Pawłowski D., Kittel P., 2010. Late Vistulian and Holocene changes in the Ner River valley in the light of geological and palaeoecological data from the Ner-Zawada peatland. Geologija 52: 25–33. DOI: 10.2478/v10056-010-0002-4
 • Pawłowski D., 2010. Analiza Cladocera z torfowiska Żabieniec. W: J. Twardy, S. Żurek S., J. Forysiak (Red), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach, 129–140. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań. ISBN 978-83-62662-45-6
 • Forysiak J., Borówka R.K., Pawłowski D., Płóciennik M., Twardy J., Żelazna-Wieczorek J., Kloss M., Żurek S., 2010. Rozwój zbiornika Żabieniec w późnym glacjale i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii. W: J. Twardy, S. Żurek S., J. Forysiak (Red), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach, 191–202. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań. ISBN 978-83-62662-45-6
 • Forysiak J., Borówka R. K., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Płóciennik M., Twardy J., Żurek S., 2010. Holoceński rozwój zbiornika Żabieniec w i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii. W: J. Twardy, S. Żurek S., J. Forysiak (Red), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach, 203–214. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań. ISBN 978-83-62662-45-6

2009

 • Balwierz Z., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S., 2009. Zapis wpływów antropogenicznych w osadach torfowiska Żabieniec na tle jego rozwoju w holocenie. W: Domańska, P. Kittel, J. Forysiak (Red.), Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, 329–345. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań

2008

 • Forysiak J., Balwierz Z., Borówka R. K., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S., 2008. Wpływ późnośredniowiecznego osadnictwa na paleoekologiczne zmiany torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie). Landform Analysis 9: 285–289
 • Forysiak J., Balwierz Z., Borówka R. K., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Płóciennik M., Pawlyta J., Pawłowski D., Tomkowiak J., Twardy J., Żelazna-Wieczorek J., Żurek S. 2008. Multi-proxy study of anthropogenic disturbance andclimate change in a small mire in central Poland. [W:] Farrell C., Feehan J. (ed.), 2008: After Wise Use – The Future of Peatlands, Proceedings of the 13th International Peat Congress, Vol. 1, Tullamore, Ireland: 43–46
 • Lamentowicz M., Balwierz Z., Borówka R. K., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Pawlyta J., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S., 2008. A late-glacial and holocene multi-proxy paleolimnological record from a kettle-hole mire from Central Poland. [W:] Antropogenic and natural transformations of lakes, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska & Dariusz Borowiak (eds), KULIG- PTLim., Gdańsk: 89–91. ISBN 83-910381-7-8

2007

 • Pawłowski D. 2007. Analiza subfosylnych wioślarek (Cladocera) z rdzenia A/06 kopalnego zbiornika w Gieczu. W: A. Grygorowicz, K. Milecka, K. Tobolski (red.) Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza, 159–182. Uni-druk, Poznań

2006

 • Pawłowski D., 2006. O dziejach życia na Ziemi. Geografia w szkole, 295. ISSN 0137-7566

2003

2001

 • Pawłowski, D., 2001. Eemskie subfosylne szczątki Cladocera ze Sławoszewka (obszar koniński). Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Geologiczne oddział w Poznaniu. Referaty XI, 106–112

2000

 • Pawłowski, D., 2000. Dolno- i środkowodewońskie koralowce Rugosa z profilu Grzegorzowice – Skały (G. Świętokrzyskie). Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Geologiczne oddział w Poznaniu. Referaty IX, 106–112