prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski

E-mail: stawgeo@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6026

profesor

Specjalność: geomorfologia, paleogeografia, geologia glacjalna, geologia kenozoiku

Stankowski

 

Zainteresowania naukowe:

 • geochronologia górnego czwartorzędu Polski,
 • materia pozaziemska oraz skutki jej upadku na przykładzie czwartorzędowych osadów wybranych obszarów Wielkopolski i Estonii,
 • style depozycji i deformacji glin morenowych.
Streszczenia

2015

 • Stankowski, W., 2015 – Dynamika globu ziemskiego w interakcyjnym nauczaniu geografii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nowe problemy i metody procesu kształcenia geograficznego. Poland, Poznań 26-27.11.2015.

2014

 • Muszyński, A., Stankowski, W., Szczuciński, W., 2014 – Field Excursion to the “Morasko Meteorite” Reserve. Field Excursion Guidebook the Morasko Meteorite Reserve. Mars – Connecting Planetary Scientists in Europe. Poland, Poznan 06.06.2014: 1-11.
 • Stankowski, W. 2014 – The metalic crust and sinter crust of 970 g. Morasko Meteorite. VIII Meteorite Conference. Poland, Wrocław 27-29.06.2014: 19-20.
 • Stankowski, W., 2014 – Skrzetuszewo – kopalny zapis impaktu, bądź erupcji wulkanicznej. VIII Meteorite Conference. Poland, Wrocław 27-29.06.2014: 21.

2013

 • Stankowski, W., 2008 – Nowe dane o czasie upadku meteorytu Morasko. Polskie Towarzystwo Meteorytowe. Streszczenia Referatów V Konferencji Meteorytowej, 18-20.04.2008, Wrocław.
 • Stankowski, W., 2008 – Pozaziemska materia w skałach czwartorzędowych na przykładzie Wielkopolski. V Seminarium ‘Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych’, 20-21.11.2008, Poznań: 114.
 • Stankowski, W.T.J., 2013 – The radiometric and dosemetric data of the Morasko meteorite impact age. [In:] XI International Conference Methods of Absolute Chronology 15-18.05.2013, Podlesice, Poland: 20.
 • Stankowski, W.T.J., 2013 – The historical and geological data of extraterrestrial matter fall in Great Poland Lowland. Meteorids 2013. [In:] VI Conference, 26-30.08.2013, Poznań: 62.
 • Stankowski, W.T.J., 2013 – Kopalne linie brzegowe i ślady działalności morza na Spitsbergenie. [In:] Geologia morza. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Przeszłość kluczem do przyszłości, 7-9.11.2013 r., Poznań: 85-86.
 • Stankowski, W.T.J., 2013 – Stratygraficzny kontekst zmian termicznej sytuacji Ziemi – naturalna przeszłość i rola antropopresji. [In:] VI Konferencja, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Kostrzewski, A., Rachlewicz, G., Woszczyk, M. (eds). Poznań, 14-15.11.2013: 145-146.

2012

 • Stankowski, W.T.J., 2012 – Multimethod dating of the Morasko meteorite impact]. [In:] XIX Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Meteorites: Insight into Planetary Compositions, Abstracts and excursion guide, Obrzycko, 19-21.10.2012. Mineralogia 40. Special Papers – Geochemical, Mineralogical, Petological Research: 55-57.
 • Stankowski, W.T.J., 2012 – Melt-weathering meteorite crust in the light of mineralogical and luminescence investigations – time indicator of an impact event: 54.
 • Idzikowski, B., Sniadecki, Z., Kovac, J., Diko, J., Greneche, J.M., Stankowski, W.T.J., Muszyński, A., 2012 – Magnetic investigation of chemical composition and shock-induced structural modifications in the Morasko meteorite. [In:] XIX Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Meteorites: Insight into Planetary Compositions, Abstracts and excursion guide, Obrzycko, 19-21.10.2012. Mineralogia 40. Special Papers – Geochemical, Mineralogical, Petrological Research: 26-27.

2009

 • Stankowski, W., 2009 – Book review ‘The Earth after us – what legacy will humans leave in the rocks’ by Jan Zapasiewicz, 2008, Oxford University Press, 272 p. Geologos, 15: 163-164.
 • Stankowski, W., 2009 – Book review ‘Memoris of the Forsters – the Polish-born participants of Cook’s expedition: the same voyage, worlds apart’ (excerpts: biogaphy, books, observations and voyage), by K.K. Vorbrich, Contact Press 2009, 109 p., 103-108.
 • Stankowski, W., 2009 – Book review ‘Memoris of the Forsters – the Polish-born participants of Cook’s expedition: the same voyage, worlds apart’, excerpts: Journals, observations, and voyage; essays reply and letter; non narrative legacy” by Krzysztof (Christopher) Konstatnty Vorbrich, Contact Press 2009, Poznań, 2009, 13-17.

2008

 • Stankowski, W., 2008 – Nowe dane o czasie upadku meteorytu Morasko. Polskie Towarzystwo Meteorytowe. Streszczenia Referatów V Konferencji Meteorytowej, 18-20.04.2008, Wrocław.
 • Stankowski, W., 2008 – Pozaziemska materia w skałach czwartorzędowych na przykładzie Wielkopolski. V Seminarium ‘Geneza , litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych’, 20-21 listopada 2008, Poznań: 114.

2003

 • Stankowski W., Derdowski R., 2003 – Metallic spherules in the Late Glacial and Holocene sediments of Szamotuły-Oborniki area [In:] International Symposium on Human and Geological Heritage. Excursion Guide and Abstracts, 12-17.05.2003, Tallinn, Estonia: 131-132.
 • Stankowski W., 2003 – Luminescence as a tool of impact craters recognition [In:] International Symposium on Human and Geological Heritage. Excursion Guide and Abstracts, 12-17 May, Tallinn, Estonia: 129-130.
 • Stankowski W., 2003 – Wybrane zagadnienia paleogeografii środkowego Sudanu. Polskie Towarzystwo Geologiczne: 16-26.
 • Stankowski W., 2003 – Kosmogeneza i antropogeneza drobnych zagłębień bezodpływowych, IV Seminarium – Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, dedykowane pamięci profesora Bogumiła Krygowskiego, Poznań 13-14.10.2003: 85-88.

2002

 • Stankowski W., Muszyński, Dzierzanowski, Karwowski. , 2002 – New data about the Morasko Meteorite. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne 18: 134-137.
 • Stankowski, W., 2002 – Geografia, Polska-środowisko przyrodnicze człowieka (Podręcznik dla gimnazjum, Część 2) eMPi2 Press, Poznań: 166.

2001

 • Stankowski W., 2001 – C14 and TL Dating as a Method of Establishing the Kettle-like Hollows, Book of Abstracts 7th International Conference „Methods of Absolute Chronology” 23-26.04.2001, Ustroń, Poland, Radiocarbon Fundation, Commission of Geochronometry and Absolute Dating, Committee of Quaternary Research, Polish Academy of Science, Gliwice: 21-22.
 • Stankowski W., Nita, M., 2001 – Zapis młodoczwartorzędowej tektoniki w okolicach Konina [In:] Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Neotektonika Polski: Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika – stan badań i perspektywy rozwoju, Zuchiewicz W.(ed.). Komitet Neotektoniki Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków: 86-87.
 • Stankowski, W., 2001 – Geografia, Ziemia planeta człowieka. Podręcznik dla gimnazjum Cz. 1. eMPi2 Press, Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego, Poznań 2001.

2000 

 • Stankowski W., 2000 – Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski, Przewodnik LXXI Zjazdu PTG-ol, Poznań, wrzesień 2000. Problemy geologii keneozoiku Wielkopolski: 57-69.
 • Stankowski W., 2000 – Kenozoik okolic Konina, Przewodnik LXXI Zjazdu PTG-ol, Poznań, wrzesień 2000. Problemy geologii keneozoiku Wielkopolski, wycieczka A: 97-102.
 • Stankowski W., 2000 – Litologia i stratygrafia młodszego czwartorzędu, Przewodnik LXXI Zjazdu PTG-ol, Poznań, wrzesień 2000. Problemy geologii kenozoiku Wielkopolski, wycieczka A: 121-125.
 • Stankowski W., 2000 – Budowa geologiczna i morfologia rezerwatu ‘Meteoryt Morasko’ , Przewodnik LXXI Zjazdu PTG-ol, Poznań, wrzesień 2000. Problemy geologii keneozoiku Wielkopolski, wycieczka A: 394-399.
 • Stankowski W., 2000 – The Quaternary sytratigraphy correlation of Great Poland Lowland and Central Germany. Tagungsband zur 9. Jahrestagung der Gesellschaft fur Geowissenschaften e.V. Stackebrandt W., Lorenc St. (eds) Exkurs. F. U. Verofttl. GGW. Berlin 209: 4-5.
 • Stankowski, W., 2000 – Geografia fizyczna z geologią, WSiP 2000, wyd. XIII.
 • Stankowski, W., Domżała, E., 2000 – Program nauczania geografii w gimnazjum. eMPi2 Press, Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego, z cyklu nowa edukacja – Geografia program nauczania: 63.

1999

 • Stankowski W., Widera, M., Włodarski, W., 1999 – Wyprawa Zakładu Geologii Kenozoiku UAM do Kebnekaise – Abisko (Północna Szwecja) Streszczenia referatów IX, PTG: 12-22.
 • Stankowski W., 1999 – Stratygrafia osadów czwartorzędowych okolic Kleczewa w świetle datowań litostratygraficznych i radiometrycznych, Gliwice.
 • Stankowski W., 1999 – Serie glin południowopolskich na tle stratygrafii czwartorzędu w okolicach Konina(Wielkopolska wschodnia)” Streszczenia referatów VIII PTG: 24-34.
 • Stankowski W., Nita, M., Bluszcz, A., 1999 – Litologiczne, paleontologiczne i luminescencyjne datowania młodszego czwartorzędu w Mikorzynie i Sławoszewku, Streszczenia referatów IX, PTG: 103-107.
 • Stankowski W., Muszyński, A., 1999 – Comparison of geological, palynological and radiometric dating of Quaternary sediments in the Konin vicinity (Eastern Great Poland Lowland), ‘Meteorite craters from Morasko’: 52.
 • Stankowski, W., 1999 – Monografia: „Wielkopolska” w serii Regiony Polski. WSiP Press: 140 p.
Artykuły

2017

2016

2015

 • Stankowski, W.T.J., 2015 – The extraterrestrial matter falls in west-central Poland (Great Poland Lowland) historical and geological data. Acta Geologica Polonica, 65: 263-268.

2014

 • Muszyński, A., Szczuciński, W., Stankowski, W., 2014 – Deszcz meteorytów z nieba w okolicach Poznania. Gems & Jewelery. Magazyn Branży Gemmologicznej i Jubilerskiej, 10: 18-23.

2013

 • Stankowski, W., Widera, M., Wilkosz, P., Danel W. & Pielach, M. 2013. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, ark. Kleczew (N-34-121-C), PIG Warszawa 2009, ISBN 978-83-7863-292-4.
 • Stankowski, W., Widera, M., Wilkosz, P., Danel W. & Pielach, M. 2013. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, ark. Kleczew (476). PIG Warszawa, ISBN 978-83-7863-208-5.
 • Stankowski, W.T.J., 2013 –  Climatic fluctuation and the archaeological rekord during the last 15000 years – selected data from Central Europe and North Africa. Archeologia Polona, 5: 179-187.
 • Muszyński, A., Stankowski, W.T.J., Pilski, A.S., Kryza, R., Nowak, M., 2013 -Deszcz meteorytów żelaznych Morasko, Przełazy, Jankowo Dolne [Iron meteorite shower Morasko, Przełazy, Jankowo Dolne]. [In:] Muszyński, A. (ed.): Największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie środkowej [Morasko. The largest iron meteorite shower in Central Europe], Bogucki Press, Poznań: 27-35.
 • Stankowski, W.T.J., Bartoszewski, S., Birkenmajer, K., Borsiak, J., Bukowska-Jania, E., Karczewski, A., Skiba, S., Zwoliński, Z., 2013 – Środowisko geograficzne Spitsbergenu. Wprowadzenie [Geographical environment of Spitsbergen. Introduction]. [In:] Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne. [Ancien and modern geoecostystems of Spitsbergen. Polish geomorphological research], Zwoliński, Z., Kostrzewski, A., Pulina, M. (eds), Bogucki Press, Poznań: 19-21.
 • Karczewski, A., Stankowski W.T.J., 2013 – Rzeźba terenu [Landforms]. [In:] Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne. [Ancien and modern geoecostystems of Spitsbergen. Polish geomorphological research], Zwoliński, Z., Kostrzewski, A., Pulina, M. (eds). Bogucki Press, Poznań: 31-34.
 • Stankowski,W.T.J., 2013 – Działalność badawcza [Research activities]. [In:] Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne. [Ancien and modern geoecostystems of Spitsbergen. Polish geomorphological research], Zwoliński, Z., Kostrzewski, A., Pulina, M. (eds). Bogucki Press, Poznań: 50-52.
 • Stankowski, W.T.J., Grześ, Karczewski, A., Lankauf, K.R., Rachlewicz, G., Szczęsny, R., Szczuciński, W., Zagórski, P., Ziaja, W., 2013 – Podniesione terasy morskie na Spitsbergenie [Raised marine terracec on Spitsbergen]. [In:] Zwoliński, Z., Kostrzewski, A., Pulina, M. (eds). Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne. [Ancien and modern geoecostystems of Spitsbergen. Polish geomorphological research]. Bogucki Press, Poznań: 361-362.
 • Szczęsny, R., Stankowski W.T.J., 2013 – Ruchy geotektoniczne i generowanie linii brzegowych na Spitsbergenie w świetle danych fotointerpretacyjnych [Neotectonic movements and the formation of coastal lines on Spitsbergen in the light of photointerpretational data]. [In:] Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne. [Ancien and modern geoecostystems of Spitsbergen. Polish geomorphological research], Zwoliński, Z., Kostrzewski, A., Pulina, M. (eds). Bogucki Press, Poznań: 363-365.

2012

 • Stankowski, W.T.J., Bluszcz, A., 2012. Luminescence Dating as Comparative Data to Radiocarbon Age Estimation of Morasko Spherical Depressions. [In:] Radiometric Dating, Michalska-Nawrocka, D. (ed.). InTech open science: 115-125.
 • Stankowski, W.T.J., 2012 – Transformation from natural (thermal contraction) to anthropogenic (resource exploitation) depressions in the Krotoszyn-Koźmin-Raszków area (Polish Lowland). Geologos, 18: 43-50.
 • Stankowski, W.T.J., Szkudlarska, M. 2012 – Wstęp. [In:] Od północnej krawędzi Podola po dorzecze Odry, Zierhoffer A. (ed.). 63 tom z serii Klasycy Nauki Poznańskiej, Poznań: 11-59.
 • Stankowski, W.T.J., 2012 – Dobór reprodukowanych tekstów. [In:] Od północnej krawędzi Podola po dorzecze Odry, Zierhoffer A. (ed.). 63 tom z serii Klasycy Nauki Poznańskiej, Poznań , 63-398.
 • Stankowski, W.T.J., 2012 – Upadek meteorytu Przełazy w świetle danych geomorfologicznych i geologicznych. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum. Rocznik PTMet 3: 104-111.
 • Stankowski, W.T.J., Bluszcz, A., 2012 – Luminescencje Dating as Comparative Data to Radiocarbon Age Estimation of Morsko Spherical Depressions. [In:] Radiometric Dating, Michalska-Nawrocka, D. (ed.). Croatia, 115-126.
 • Moora T., Raukas, A., Stankowski, W.T.J., 2012 – Dating of the REO Site (Island of Saaremaa, Estonia) with Silicate and Iron Microspherules Points to an Exact Age of the Fall of the Kaali Meteorite. Geochronometria, 39: 262-267.
 • Stankowski, W.T.J., 2012 – Współpraca z archeologami na przykładzie morfogenezy obszaru neolitycznego stanowiska Kadero koło Chartumu (Sudan) [Cooperation with archeologists on the morphogenesis of the Kadero neolithic site near Chartum (Sudan)]. [In:] Związki Geografii z innymi naukami. Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Tom 7, Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; Katedra Geografii Społecznej i Regionalnej Uniwersytetu Łódzkiego, Bydgoszcz: 159-166.

2011

2010

 • Idzikowski, B., Kovac, J., Diko, P., Stankowski, W.T.J., Muszyński, A., 2010 –  Crystaline Structure, Stochiometry and Magnetic Properties of the Morasko Meteorite. Acta Physica Polonica A,118: 1071-1073.
 • Raukas, A., Stankowski, W., 2010 – The Kaali crater field and ather geosites of Saaremaa Island (Estonia): the perspectives for a geopark. Geologos, 16: 59-68. http://www.geologos.com.pl/pdf/Geologos_16_1_Raukas_Stankowski.pdf
 • Stankowski, W., 2010 – Edukacja ekologiczna w dokumentachStolicy Apostolskiej. [In:] Problemy nauki i szkolnictwa wyższego w społeczeństwie opartym na wiedzy, WSG Press, Bydgoszcz: 121-135.
 • Stankowski,W., 2010 – The morphogenetic aspects of the site of Kadero. [In:] Archeologiczne Museum, Kadero, M., Chlodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (eds). Poznań: 37-49.

2009

2008

 • Stankowski, W., 2008 – Budowa geologiczna otoczenia jeziora Pietronajc (Wigierski Park Narodowy). Prace Komisji Paleogeografii PAU, Kraków: 115-123.
 • Stankowski, W., Muszyński, A., 2008 – Time of fall land some properties of the Morasko meteorite. Materials Science-Poland, 26: 879-902.
 • Stankowski, W., 2008 – Meteoryt Morasko osobliwość obszaru Poznania/Morasko meteorite curiositu of Poznań region. UAM Press, Poznań, 1-90.

2007

2006

2005

 • Raukas, A., Stankowski, W., 2005 – Influence of sedimentological composition on OSL dating of glaciofluvial deposits: examples from Estonia. Geological Quarterly, 49: 463-470. https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7391

2004

2003

2002

 • Muszyński A., Stankowski W., Klimm K., Schliestedt M., 2002 – Mineralogy of Morasko meteorite and the structure of the craters. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Geology, 51: 227-240.

2001

2000

 • Stankowski, W., 2000 – The geological, paleobotanical and radiometric dating of Quaternary sediments in the region of Konin (eastern Great Poland Lowland). Geologos, 5: 175-188.
 • Stankowski, W., 2000 – Glacials, interglacials and ice covers. Geologos, 5: 189-195.
 • Stankowski, W., 2000 – The stratigraphy of Quaternary deposits in the area of Kleczew in the light of lithostratigraphic and radiometric dating. Geochronometria, Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology, 19: 13-18.

1999

 • Stankowski, W., Starkel, L., 1999 – Wstęp. [In:] Geochronologia górnego czwartorzędu: 15-16.
 • Stankowski, W., Bluszcz, A., Nita, M., 1999 – Stanowiska osadów górnoczwartorzędowych Mikorzyn i Sławoszewek w świetle badań geologicznych, datowania radiowęglowego i luminescencyjnego oraz analiz palinologicznych. Geochronologia górnego czwartorzędu: 87-111.
 • Stankowski, W., 1999 – Chronostratygrafia wczesnego i pełni vistulianu. Geochronologia górnego czwartorzędu: 277-279.