dr hab. Kamilla Pawłowska

 

E-mail: koka@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6017

Associate Professor

Research Gate

Academia

ORCID 0000-0002-4103-4501

Scientific interests:

Kamilla Pawłowska is currently an associate professor at the University of Adam Mickiewicz, Poland, where she co-creates paleoenvironmental research. Her participation in the Çatalhöyük Research Project allowed her to study animals from environmental, economic, and social perspectives from the Neolithic onwards. Her research interests include Paleolithic Europe, Neolithic Near East, human-animal relations, the relationship between climatic and cultural change, the study of health and disease in past animal populations, and worked bone study. Pawłowska is an enthusiastic advocate of contextual zooachaeology, which she uses in his research. Her research also focuses on understanding the significance of animals for human in the past as part of social zooarchaeology, as well as the issues related to taphonomic studies with particular reference to depositional practices.

Grants
 1. Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych, 2017– w trakcie, grant Narodowego Centrum Nauki (NCN), kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Stefaniak, główny wykonawca

 2. Historia ewolucji niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 w Europie centralnej kluczem do współczesnej ochrony gatunku, 2016–w trakcie, grant Narodowego Centrum Nauki (NCN), kierownik grantu: dr Adrian Marciszak, główny wykonawca

 3. Plejstoceńska bioróżnorodność w Wielkopolsce a zdarzenia depozycyjne. Studium paleozoologiczno-tafonomiczne, 2010–2013, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), head

 4. Upadek wielkich neolitycznych protomiast. Przeobrażenia osadnicze, gospodarcze i społeczne w ostatnich fazach zasiedlenia Çatalhöyük East w Środkowej Anatolii (6400–6000 cal. BC), 2010–2012, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), kierownik grantu: Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, główny wykonawca

 5. Neolityczne przemiany gospodarczo-środowiskowe Çatalhöyük w świetle analizy archeozoologicznej, 2004–2007, Komitet Badań Naukowych (KBN), head

 6. Kulturowe, biologiczne i geograficzne uwarunkowania schyłku neolitu w Anatolii. Badania wykopaliskowe neolitycznego tellu w Çatalhöyük w środkowej Turcji, 2003–2004, grant międzywydziałowy (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Wydział Historyczny UAM), główny wykonawca

 7. Tło przyrodnicze średniowiecznego Gniezna i okolicy w świetle analiz: archeozoologicznej i geologicznej, 2001–2003, Komitet Badań Naukowych (KBN), head
Abstracts

2021

 • Pyzel, J., Pawłowska, K., Barański, M.Z. Animal foodways in Late Neolithic Çatalhöyük: Iintegrating spatial, pottery, and faunal data. 27th Annual Meeting of EAA, Germany, Kiel, 6-11.09.2021

2020

 • Pawłowska, K., 2020.Faunal Isotopes Database Webinar, 30.10.2020, Virtual Meeting.Faunal Isotopes Database Webinar, 30.10.2020, Virtual Meeting.
 • Pawłowska, K., 2020. 41st Association for Environmental Archaeology (AEA) webinars, 29.09.2020, live streamed

 • Pawłowska, K., 2020. The Section on European Quaternary Stratigraphy of the International Union of Quaternary Research (INQUA-SEQS) 2020 Virtual Meeting: “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, fauna and human migrations across Central Europe”, Poland (Wrocław), 28.09.2020

2019

 • Pawłowska, K., 2019. Bones never lie: Depositional pathways of food disposal at Çatalhöyük from the Bronze Age to the Phrygian, Hellenistic, and Muslim periods. 14th International ASWA (Archaeozoology of Southwestern Asia and Adjacent Areas- ICAZ Working Group) Meeting, Hiszpania (Barcelona), 03-07.06.2019

 • Pawłowska, K., Resource availability and hominin subsistence strategies in the European Pleistocene. 20th International Union for Quaternary Congress (INQUA), Irlandia (Dublin), 25– 31.07.2019

 • Roffet-Salque, M., Marciniak, A., Valdes, P.J., Pawłowska, K., Pyzel, J., Czerniak, L., Krüger, M., Roberts, C.N., Pitter, S., Evershed, R.P., 2019. Building novel compound-specific hydrogen isotope records relating to Prehistoric human responses to climate change. 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Szwajcaria (Bern), 04–07.09.2019

2018

 • Pawłowska, K. 2018. Life in the periglacial conditions: Faunal complex from the Middle and Late Pleistocene of Poland. III International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland, Polska (Zakopane), 01–02.12.2018

 • Ludwikowska-Kędzia, M., Urban, J., Żarski, M., Ochman, K., Woroncowa-Marcinowska, T., Kasza, A., Pawłowska, K., Hercman, H. 2018. Padół Kielecko-Łagowski i Kotlina Słopca. XXV Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski„, Polska (Huta Szklana k/Bielin), 03–07.09.2018

 • Pawłowska, K. 2018. Subsistence strategies and use of the natural environment at late Neolithic Çatalhöyük, Turkey. 13th Conference of the International Council for Archaeozoology (ICAZ), Turcja (Ankara), 02–07.09.2018

 • Pawłowska, K., García-Díaz, V., Barański, M.Z. 2018. Zooarcheological contributions to the study of the Çatalhöyük figurines: Choice and modification of equid phalanges. 13th Conference of the International Council for Archaeozoology (ICAZ), Turcja (Ankara), 02–07.09.2018

 • Matuszewska, A., Pawłowska, K., 2018. Bursztyn na hałdach węglowych?. Bursztynisko 41, 50–55

2017

 • Marciszak, A., Makowiecki, D., Lipecki, G., Kyselý, R., Pawłowska, K., Gornig, W., Káňa, V., Robličková, M., Wagner, J. 2017. Admiration and fear – brown bear Ursus artos, 1758 and human relations based on reconstruction on Central European archaeological and palaeontological sites. Kvartér, 23th Quaternary Conference, Czechy (Brno), 01.12.2017

 • Marciszak, A., Schouwenbourg, Ch., Lipecki, G., Pawłowska, K., Gornig, W., Káňa, V., Roblíčková, M. 2017. Steppe brown bear Ursus arctos priscus Goldfuss, 1818–Huge scavenger of Late Pleistocene grasslands paleocommunities. International Conference INQUA-SEQS, Francja (Tautavel), 10–15.09.2017

 • Stefaniak, K., Mackiewicz, P., Semba, A., Ratajczak, U., Wojtal, P., Shpansky, A., Malikov, D., Krakhmalnaya, T., Kovalchuk, O., Boeskorov, G., Nikolskiy, P., Baca, M., Popović, D., Pawłowska, K., Jakubowski, G., Roblíčkova, M., Nadachowski, D. 2017. Spatial-temporal distribution and morphometric differentiation of musk ox Ovibos moschatus Zimmerman, 1870 from Eurasia. Populations in the Non-Optimal Environment, INQUA (International Union for Quaternary Science) International Field Workshop, Ukraina (Chernivtsi–Neporotove–Borshchiv– Kamyanets–Podilsky), 20–23.09.2017

 • Pawłowska, K. 2017. Small carnivores from a Late Neolithic burial chamber at Çatalhöyük, Turkey: Pelts, rituals, and rodents. 13th International ASWA (Archaeozoology of Southwestern Asia and Adjacent Areas- ICAZ Working Group) Conference, Cypr (Nicosia), 06–11.06.2017

2016

 • Pawłowska, K. 2016. Taksonomia i tafonomia kluczem w badaniach paleozoologicznych. Młodzi w Paleontologii VIII, Polska (Opole), 18–19.11.2016 (invited speaker, referat otwierający konferencje), (przewodnicząca sesji)

 • Hrynowiecka, A., Żarski, M., Jakubowski, G., Nadachowski, A., Pawłowska, K., Pawłowski, D., Szymanek, M. 2016. A multi-proxy study on sediments and mammal remains from Ławy paleolake (E Poland) – Eemian and Vistulian record of the paleoenvironmental changes. 17th Czech – Slovak – Polish Palaeontological Conference, Polska (Kraków), 20–21.10.2016

 • Semba, A., Ratajczak, U., Pawłowska, K., Nadachowski, A., Wojtal, P., Shpansky, A.V., Malikov, D.G., Krakhmalnaya, T.V., Stefaniak, K. 2016. Szczątki kostne piżmowoła Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780) z obszaru Polski i Europy Środkowej na tle występowania tego gatunku w Eurazji. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (PTG), Polska (Poznań), 21–23.09.2016

 • Pawłowska, K. 2016. Mammuthus–Coelodonta kompleks faunistyczny ze środkowego i późnego plejstocenu Polski: Stratygraficzna i tafonomiczna perspektywa. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (PTG), Polska (Poznań), 21–23.09.2016

 • Pawłowska, K. 2016. Large mammals affected by hominins: A Biogeographic synthesis of butchering for the European Early and Middle Pleistocene. XIV Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists (EAVP), Holandia (Haarlem), 06–10.07.2016

 • Pawłowska, K. 2016. Animal diseases in Neolithic societies: Çatalhöyük (Turkey) in the spotlight. 6th Meeting of ICAZ Animal Palaeopathology Working Group (ICAZ APWG) Conference, Węgry (Budapeszt), 26–29.05.2016 (przewodnicząca sesji)

 • Pawłowska, K. 2016. Evaluation of Neolithic Çatalhöyük Smells: A Zooarchaeological Perspective. Sensory Histories of Place Workshop, Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (RCAC) (ANAMED), Turcja (Istambul), 01–02.04.2016 (invited speaker)

2015

 • Woroncowa-Marcinowska, T., Pawłowska, K., Żarski, M., Urban, J. 2015. Pleistocene mammal assemblages from fluvial, aeolian and cave sediments of Poland (Geological Museum PGI-NRI collections, Warsaw). 16th Czech – Slovak – Polish Palaeontological Conference, Czechy (Olomouc), 10–11.09.2015

 • Pawłowska, K. 2015. Time of Change: Cattle in the Social practices of Late Neolithic Çatalhöyük.12th International ASWA (Archaeozoology of Southwestern Asia and Adjacent Areas- ICAZ Working Group) Conference, Holandia (Groningen), 10–13.06.2015

2014

 • Pawłowska, K., Shillito, L.M. 2014. Midden Taphonomy at Çatalhöyük: Integrating Zooarchaeological and Micromorphological Perspectives. 12th Conference of the International Council for Archaeozoology (ICAZ), Argentyna (San Rafael), 22–28.09.2014

 • Barański, M.Z, Suárez, A.G., Klimowicz, A., Love, S., Pawłowska, K. 2014. Complexity in Simplicity. Reflections on Çatalhöyük Architecture as Process. 20th Annual Meeting of EAA (European Association of Archaeologists), Turcja (Istambul), 10–14.09.2014

 • Kutlu, S.O., Carter, T., Twiss, K., Pawłowska, K., Tarkan, D., Czerniak, L., Marciniak, A. 2014. The End of the Neolithic Settlement: Çatalhöyük and Its Neighbors. 20th Annual Meeting of EAA (European Association of Archaeologists), Turcja (Istambul), 10–14.09.2014

 • Pawłowska, K. 2014. Elephantids from the Pleistocene of Poland: State of knowledge. VIth International Conference on Mammoths and their Relatives, Grecja (Grevena–Siatista), 05–12.05.2014

 • Pawłowska, K. 2014. Studies on Pleistocene and Holocene Mammals from Poland: The Legacy of Edward Feliks Lubicz-Niezabitowski (1875–1946). VIth International Conference on Mammoths and their Relatives, Grecja (Grevena–Siatista), 05–12.05.2014

2013

 • Pawłowska, K. 2013. Smell of Neolithic Çatalhöyük (Turkey). Time and space of human activity. 11th International ASWA (Archaeozoology of Southwestern Asia and Adjacent Areas) Conference, Izrael (Haifa), 23–28.06.2013

2012

 • Pawłowska, K., Czubla, P. 2012. Mammalian remains in their depositional context in Middle Poland (MIS 7–11?). European Middle Palaeolithic during MIS 8–MIS 3, cultures – environment – chronology, Polska (Wolbrom), 25–28.09.2012

2011

 • Marciniak, A., Pawłowska, K. 2011. Human–animals relations in the Late Neolithic at Çatalhöyük East. 10th International ASWA (Archaeozoology of Southwestern Asia and Adjacent Areas) Conference, Belgia (Bruksela), 28–30.06.2011

2010

 • Pawłowska, K. 2010. Late Hellenistic/ Early Roman bone deposit from kilns infills in Catalhoyuk (TP Area)). 11th Conference of the International Council for Archaeozoology (ICAZ), Francja (Paryż), 23–28.08.2010

2009

 • Pawłowska, K. 2009. Plejstoceńska bioróżnorodność w Krosinku. Sesja Jubileuszowa „Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych”, Polska (Jeziory), 20.11.2009

 • Pawłowska, K. 2009. The remains of workshop place in Inowroclaw or the wastes from this place? Preliminary results. 7th Meeting of ICAZ Worked Bone Research Group (ICAZ WBRG), Polska (Wrocław), 07–11.09.2009

 • Pawłowska, K. 2009. Tafonomia plejstoceńskich kości ssaków. XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski, Polska (Zimna Woda k. Łukowa), 31.08–04.09.2009

2008

 • Pawłowska, K. 2008. Ssaki plejstocenu Wielkopolski. V Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Polska (Poznań), 20–21.11.2008

2005

 • Pawłowska, K., 2005. Znaczenie rybołówstwa, łowiectwa i hodowli zwierząt w średniowiecznej Wenecji. Konferencja Archeologiczna, Polska (Inowrocław).

2000

 • Pawłowska K., 2000 – Szczątki ssaków w materiałach archeologicznych Gniezna. In: Bioróżnorodność i ochrona ssaków w Polsce, Streszczenia VIII Ogólnopolskiej Konferencji Teriologicznej, Lublin: 81-82

1999

 • Pawłowska K., 1999 – Analiza szczątków kostnych z średniowiecznego Gniezna, W: J. Skoczylas (red.), Streszczenia referatów PTG, nr VIII, Poznań, UAM: 129-132

1998

 • Nikodem K., 1998 – Analiza morfologiczno-osteometryczna górnoplejstoceńskiego szkieletu konia z Sierakowa. Streszczenia VII Ogólnopolskiej Konferencji Teriologicznej, Białowieża, PAN: 65-66
Scientific papers

2021

 • Stefaniak, K., Lipecki, G., Nadachowski, A., Semba, A., Ratajczak, U., Kotowski, A., Roblíčková, M., Wojtal, P., Shpansky, A.V., Malikov, D.G., Krakhmalnaya, T.V., Kovalchuk, O.M., Boeskorov, G.G., Nikolskiy, P.A., Baryshnikov, G.F., Ridush, B., Jakubowski, G., Pawłowska, K., Cyrek, K., Sudoł-Procyk, M., Czyżewski, Ł., Krajcarz, M., Krajcarz, M.T., Żeromska, A., Gagat, P., Mackiewicz, P. 2021. Diversity of muskox Ovibos moschatus Zimmerman, 1780 (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry. Historical Biology, 33:1, 62-77, https://doi.org/10.1080/08912963.2019.1666374

 • Marciszak, A., Lipecki, G., Pawłowska, K., Jakubowski, G., Ratajczak-Skrzatek, U., Zarzecka-Szubińska, K., Nadachowski, A., 2021. The Pleistocene lion Panthera spelaea (Goldfuss, 1810) from Poland – A review. Quaternary International 605-606: 213-240, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.12.018

2020

2019

 • Pawłowska, K., 2019. Lucety jako przykład narzędzi kościanych w średniowiecznej Dąbrówce. W: Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowiska 1 i 2, woj. wielkopolskie (red. red. M. Szmyt i P. Pawlak. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 25: 505–506.

2018

 • Roffet-Salque, M., Marciniak, A., Valdes, P.J., Pawłowska, K., Pyzel, J., Czerniak, L., Krueger, M., Roberts, N., Pitter, S., Evershed, R.P., 2018. Evidence for the impact of the 8.2 kyr BP climate event on Near Eastern early farmers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018 115 (35) 8705-8709, DOI.org/10.1073/pnas.1803607115

 • Pawłowska, K., Marciszak, A., 2018. Small carnivores from a Late Neolithic burial chamber at Çatalhöyük, Turkey: pelts, rituals, and rodents. Archaeological and Anthropological Sciences, 10, 1225–1243 DOI: 10.1007/s12520-017-0526-1

 • Pawłowska, K. 2018. Animal diseases in Neolithic societies: Çatalhöyük (Turkey) in the spotlight. In: Bartosiewicz, L., Gál, E. (Eds.), Care or Neglect? Evidence of Animal Disease in Archaeology. Proceedings of the Sixth ICAZ Animal Paleopathology Working Group Conference. Oxbow Book, Oxford: 5–23

 • Hrynowiecka, A., Żarski, M., Jakubowski, G., Nadachowski, A., Pawłowska, K., Pawłowski, D., Szymanek, M., Nast, D., 2018. Eemian and Vistulian (Weichselian) paleoenvironmental changes: A multi-proxy study of sediments and mammal remains from the Ławy paleolake (Eastern Poland). Quaternary International 467, Part A, 131-146, DOI: 10.1016/j.quaint.2016.10.033

2017

 • Pawłowska, K., 2017. Large mammals affected by hominins: Paleogeography of butchering for the European Early and Middle Pleistocene. Quaternary International 438, 104-115, DOI: 10.1016/j.quaint.2017.03.043

 • Woroncowa-Marcinowska, T., Pawłowska, K., Żarski, M., Urban, J. 2017. Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym. [The Pleistocene mammal assemblages from the Geological Museum of PGI-NRI; a stratigraphical, geological and taphonomic approach.] Przegląd Geologiczny 65, 1: 53–62.

2016

 • Pawłowska, K., 2016. Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym. Perspektywa archeozoologiczna w aspekcie rzemieślniczym i depozycyjnym. W: Domaradzka, S., Józwiak, B., Machajewski, H., Waluś, A. (Red.), Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości Izdebno Kościelne, gmina Grodzisk Mazowiecki, Światowit Supplements Series M: Via Archaeologica Masoviensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na autostradzie A2, odcinek mazowiecki: 393–416.

2015

 • Pawłowska K., 2015. Elephantids from Pleistocene Poland: State of knowledge. Quaternary International 379: 89-105

 • Pawłowska K., 2015. Studies on Pleistocene and Holocene mammals from Poland: The Legacy of Edward Feliks Lubicz-Niezabitowski (1875–1946). Quaternary International 379: 118-127

 • Barański M.Z., García-Suárez A., Klimowicz A., Love S., Pawłowska K. 2015. The Architecture of Neolithic Çatalhöyük as a Process. Complexity in Apparent Simplicity. In: Hodder, I., Marciniak, A. (Eds.), Assembling Çatalhöyük. Themes in Contemporary Archaeology 1: 111–126

2014

 • Stefaniak K., Pawłowska K., Ratajczak U., Robličková M., Gumiński W., Wojtal P. 2014 – Middle and Late Pleistocene elks (Cervalces Scott, 1855 and Alces Gray, 1821) from Poland: palaeoenvironmental and palaeogeographic implications. Annales Societatis Geologorum Poloniae 84: 341-362

 • Żarski M., Pawłowska K., Wojtal P., Wilczyński J., Kowalik N., Krzemińska A., Wędzicha S., 2014 – VIth International Conference on Mammoths and their Relatives Grewena–Siatista, Grecja, 5–12.05.2014. Przegląd Geologiczny 62: 332-333

 • Pawłowska K., 2014 – The smells of Neolithic Çatalhöyük, Turkey: Time and space of human activity. Journal of Anthropological Archaeology 36: 1-11

 • Arbuckle B.S., Kansa S.W., Kansa E., Orton D.C., Çakirlar C., Gourichon L., Atici L., Galik A., Marciniak A., Mulville J., Buitenhuis H., Carruthers D., De Cupere B., Demirergi A., Frame S., Helmer D., Martin L., Peters J., Pollath N., Pawłowska K., Russell N., Twiss K., Wurtenburger D., 2014 – Data Sharing Reveals Complexity in the Westward Spread of Domestic Animals across Neolithic Turkey. PLoS ONE 9: e99845

 • Pawłowska K., Stefaniak K., Nowakowski D. 2014. Healed antler fracture in a giant deer (Megaloceros giganteus) from the Pleistocene of Poland. Palaeontologia Electronica 17, 23A, 9p

 • Croitor R., Stefaniak K., Pawłowska K., Ridush B., Wojtal P., Stach M., 2014 – Giant deer Megaloceros giganteus Blumenbach, 1799 (Cervidae, Mammalia) from Palaeolithic of Eastern Europe. Quaternary International 326-327: 91-104

 • Pawłowska K., Greenfield H., Czubla P., 2014 – ‘Steppe’ mammoth (Mammuthus trogontherii) remains in their geological and cultural context from Bełchatów (Poland): A consideration of human exploitation in the Middle Pleistocene. Quaternary International 326-327: 448-468

2013

 • Woroncowa-Marcinowska T., Żarski M., Pawłowska K., Urban J., 2013 – Rewizja i naukowe opracowanie kości ssaków zgromadzonych w kolekcjach Muzeum Geologicznego PIG-PIB”. Praca Archiwalna, Narodowe Archiwum Geologiczne, pp. 130

2011

 • Pawłowska K., 2011 – The remains of a late medieval workshop in Inowroclaw (Kuyavia, Poland): horncores, antlers and bones. In: J. Baron & B. Kufel-Diakowska (Ed.), Written in Bones. Studies on technological and social context of past faunal skeletal remains, Wrocław, 313-319

 • Pawłowska K., 2011 – Zwierzęta domowe i ich gospodarcze i społeczne znaczenie w średniowieczu na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej. PWRiL

2010

 • Lorenc M., Pawłowska K., 2010 – Pierwsze radiowęglowe (14C) datowania kości ssaków ze żwirowni w Krosinku. Przegląd Geologiczny 58: 1103-1106

 • Pawłowska K., 2010 – The usefulness of a taphonomic approach for studies of Pleistocene mammals. Geologos 16: 183-189

2009

 • Pawłowska K., 2009 – Tafonomia plejstoceńskich kości ssaków. In: M. Żarski, S. Lisicki (Ed.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu, Warszawa, PIG, PIB: 78-80

 • Pawłowska K., 2009 – Plejstoceńska bioróżnorodność faunistyczna w Krosinku. W: Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych (red. B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska). Poznań- Jeziory: 207-212

2008

 • Rusell N., Twiss K., Pawłowska K., et al., 2008 – Catalhöyük Animal Bones 2008, In: Catalhöyük 2008 Archive Report: Cultural And Environmental Materials Reports: 110-126

2007

 • Twiss K., Demirergi A., Russell N., Martin L., Frame S., Pawłowska K., Henton E., Orton D., Anderung C., Götherström A., 2007 – Çatalhöyük Animal Bones 2007

2006

 • Rusell N., Twiss K., Pawłowska K., Henton L., 2006 – Animal Bones, In: Catalhöyük 2006 Archive Report: Cultural And Environmental Materials Reports: 141-153

2005

 • Pawłowska K., 2005 – Znaczenie rybołówstwa, łowiectwa i hodowli zwierząt w średniowiecznej Wenecji na Pałukach. W: J. Kozłowski, M. Woźniak (red.) Z dziejów Kujaw i Pałuk. Studia dedykowane pamięci dr. Czesława Sikorskiego, Inowrocław, Wszechnica Muzealna seria A, z.11: 92- 100

 • Twiss K., Martin L., Pawłowska K., Rusell N., 2005 – FINDS – Animal Bone, In: ÇATAL NEWS 12, The Newsletter of the Çatalhöyük Research Project

 • Twiss K., Martin L., Pawłowska K., Rusell N., 2005 – Animal Bone, In: Catalhöyük 2005 Archive Report: Cultural And Environmental Materials Reports: 120-130

2004

 • Rusell N., Pawłowska K., Twiss K., 2004 – Animal Bone Report, In: Catalhöyük 2004 Archive Report, Turkey

2003

 • Russel N., Martin L., Pawłowska K., 2003 – FINDS – Animal Bone, In: ÇATAL NEWS 10, The Newsletter of the Çatalhöyük Research Project

 • Russel N., Pawłowska K., Martin L., 2003 – Çatalhöyük Animal Bone Report, In: Catalhöyük 2003 Archive Report, Turkey

2001

 • Pawłowska K., 2001 – TP area Faunal remains, In: Catalhöyük 2001 Archive Report, Turkey

2000

 • Pawłowska K., 2000 – Badania archeozoologiczne Gniezna, W: J.Biernacka, J. Skoczylas (red.), Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski, Poznań, Bogucki Wyd. Nauk.: 303-305