dr hab. Marek Widera

E-mail: widera@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6030

professor

Specialization:

 • geology of Paleogene and Neogene
 • geology of lignite deposits

Widera

Scientific interests:

 • lithostratigraphy
 • palaeotectonics and palaeogeography
 • clastic sedimentology
 • lignite macropetrography
Tytuł spojlera
 • Widera M., 2021. Geologia polskich złóż węgla brunatnego. Studia i Prace z Geologii nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-180. ISBN 978-83-7986-364-8
 • Widera M. (ed.), 2009. Geologia kenozoiku Niżu Polskiego. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii kenozoiku i geomorfologii. UAM Press, Poznań: 164 p.
 • Widera M., 2007. Litostratygrafia i paleotektonika kenozoiku podplejstoceńskiego Wielkopolski. Seria Geologia, 18, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 224 p.
 • Widera M., 1998. Ewolucja paleomorfologiczna i paleotektoniczna elewacji konińskiej. Geologos, 3: 55-103
Abstracts

2009

 • Widera M., Hałuszczak A., 2009 – Sediment architecture and tectonic evolution of the Cenozoic grabens in the Polish Lowlands, central Poland. [In:], Proceedings of the Conference, Tectonics & Sedimentation, McCann T., Froitzheim N., Thein J., Schäfer A. (eds). Steinmann Institute – Geology, Bonn: 83.
 • Widera M., Dobosz T., 2009 – Provenance of pebbles occurring in the fine-grained Neogene deposits in central Poland. [In:] Proceedings of the Conference, Tectonics & Sedimentation, McCann T., Froitzheim N., Thein J., Schäfer A. (eds). Steinmann Institute – Geology, Bonn: 82.
 • Widera M., 2009 – Międzynarodowa konferencja Tectonics & Sedimentation, Bonn, Niemcy, 16-18.02.2009. Przegląd Geologiczny, 57: 199-200.

2007

 • Widera M., Włodarski W., 2007 – Część II – KWB Konin. [W:] Dokumentowanie profili geologicznych z odsłonięć KWB Bełchatów i KWB Konin, etap I (obejmujący część pilotażową). Archiwum Ministerstwa Środowiska, Warszawa.

2005

 • Widera M., Derdowski R., Karman R., 2005 – Deformacje tektoniczne w konińsko-turkowskich odkrywkach węgla brunatnego. Referaty (XIV), Poznań: 107-117.

2003

 • Widera M., Cepińska S., 2003 – Charakterystyka litostratygraficzna trzeciorzędu między Luboniem a Czempiniem koło Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 54: 149-160.
 • Widera M., Ćwikliński W., Janaszek W., Świgoń A., 2003 – Nowe dane o budowie geologicznej okolic zbiornika Jeziorsko i jego wpływie na otoczenie. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (XII), Poznań: 43-60.

2002

 • Widera M., 2002 – Lodowce doliny Tarfali w masywie Kebnekaise, północna Szwecja. Polish Polar Studies. Bogucki Press, Poznań: 323-335.
 • Widera M., 2002 – Lodowce doliny Tarfali w masywie Kebnekaise, północna Szwecja. Streszczenia XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Poznań 15-16.03.2002. Bogucki Press, Poznań: 97-99.
 • Widera M., 2002 – Lapp-porten – najsłynniejsza dolina U-kształtna w Skandynawii. Streszczenia XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Poznań 15-16.03.2002. Bogucki Press, Poznań: 100-102.
 • Widera M., 2002 – Formy rzeźbotwórczej działalności lądolodu w okolicach Narwiku i Abisko (północna Szwecja i północna Norwegia). Streszczenia XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Poznań 15-16.03.2002. Bogucki Press, Poznań: 103-104.
 • Widera M., 2002 – Lodowce masywu Kebnekaise w Tarfali (okolice Kiruny, północna Szwecja). Streszczenia XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Poznań 15-16.032002. Bogucki Press, Poznań: 105-106.
 • Widera M., 2002 – Problemy litostratygrafii trzeciorzędu wschodniej Wielkopolski. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (XI), Poznań: 15-31.
 • Widera M., 2002 – Litostratygrafia, paleotektonika i paleogeografia trzeciorzędu Wielkopolski – problemy badawcze. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (XI), Poznań: 95-101.

2001

 • Widera M., 2001 – Geologiczno-górnicze warunki zalegania kopalin w wielkopolskich odkrywkach węgla brunatnego. Górnictwo Odkrywkowe, 2-3: 91-106.
 • Jachna-Filipczuk G., Mazurek S., Widera M., 2000 – Wykorzystanie kopalin towarzyszących w KWB Konin S.A. i KWB Adamów S.A. Górnictwo Odkrywkowe, 2-3: 107-121.
 • Bartoszek J., Widera M., 2001 – Czarne dęby z odkrywki Koźmin KWB Adamów S.A. Górnictwo Odkrywkowe, 2-3: 122-127.
 • Widera M., 2001 – Występowanie i zagospodarowanie kopalin towarzyszących w wielkopolskich odkrywkach węgla brunatnego. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (X), Poznań: 61-82.

2000

 • Stankowski W., Widera M., Włodarski W., 2000. Wyprawa Zakładu Geologii Kenozoiku UAM do Kebnekaise-Abisko (północna Szwecja). Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (IX), Poznań: 12-22.
 • Widera M., Węgiel brunatny w Wielkopolsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (IX), Poznań: 47-60.
 • Widera M., Mazurek S., 2000 – Trzeciorzędowy rozwój paleotektoniczny i paleogeograficzny okolic Konina i Turku. Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bogucki Press, Poznań: 102-104.
 • Widera M., 2000 – Litostratygrafia kenozoiku we Wschodniej Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem okolic Turku. Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bogucki Press, Poznań: 128-131.
 • Widera M., Jachna-Filipczuk G., Bartoszek J., 2000 – Ochrona środowiska a potencjalne możliwości wydobycia kopalin towarzyszących na przykładzie KWB Adamów S.A. Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bogucki Press, Poznań: 131-133.

1999

 • Widera M., 1999 – Ocena przydatności surowcowej skał mezozoicznych z odkrywek KWB Adamów. Górnictwo Odkrywkowe, 1: 19-27.
 • Widera M., 1999 – Czwartorzęd okolic Kleczewa koło Konina – litologia, stratygrafia, tektonika. VI Konferencja Stratygrafii Plejstocenu Polski, Czudec, 1999: 67-69.

1997 

 • Widera M., 1997 – Wpływ struktur solnych na rozwój elewacji konińskiej. [In:] Tektonika solna regionu kujawskiego. Materiały konferencyjne, Burliga S., (ed.). Wind Press, Wrocław: 41-50.
Papers

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 • Widera M., 2016. An overview of lithotype associations forming the exploited lignite seams in Poland. Geologos, 22, 3: 213-225.
 • Urbański P., Widera M., 2016. Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Przegląd Geologiczny, 64, 10: 791-798.
 • Widera M., 2016. Characteristics and origin of deformations within the lignite seams – a case study from Polish opencast mines. Geological Quarterly, 60 (1): 179-189.
 • Widera M., 2016 – Genetic classification of Polish lignite deposits: A review. International Journal of Coal Geology, 158: 107-118. doi.org/10.1016/j.coal.2016.03.004
 • Widera M., 2016 – Depositional environments of overbank sedimentation in the lignite-bearing Grey Clays Member: New evidence from Middle Miocene deposits of central Poland. Sedimentary Geology, 335: 150-165. doi.org/10.1016/j.sedgeo.2016.02.013
 • Widera M., Kasztelewicz Z., Ptak M., 2016 – Lignite mining and electricity generation in Poland: The current state and future prospects. Energy Policy, 92: 151-157. doi.org/10.1016/j.enpol.2016.02.002

2015

 • Widera M., 2015 – Compaction of lignite: a review of methods and results. Acta Geologica Polonica, 65: 367-368. doi: 10.1515/agp-2015-0016

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2004

2002

2000

Tytuł spojlera
 • Widera M., 1998. Ewolucja paleomorfologiczna i paleotektoniczna elewacji konińskiej. Geologos, 3: 55-103.
 • Widera M. (ed.), 2009 – Geologia kenozoiku Niżu Polskiego. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii kenozoiku i geomorfologii. UAM Press, Poznań: 164 p.
 • Widera M., 2021. Geologia polskich złóż węgla brunatnego. Studia i Prace z Geologii nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-180. ISBN 978-83-7986-364-8