dr Beata Gruszka

E-mail: bgruszka@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6049

assistant professor

BeataGruszka

Scientific interests:

 • clastic sedimentology,
 • glaciolacustrine and glaciofluvial deposits,
 • subglacial and ice-marginal sedimentary environments,
 • soft-sediment deformations,
 • analysis of sedimentary basins
Abstracts

2009

 • Mokhtari Fards A., Gruszka B., Van Loon A.J., 2009 – Giant loadcast structures in the Enköping esker: evidence of a second regionasl ice sheet readvance during late Younger Dryas in Ryssjön, SE Sweden. Abstracts Geological Asociation of Canada 2009 Joiint Asembly (Toronto, May 24-27, 2009) GA73B-05: 1 p.
 • Gruszka B., Van Loon A.J., 2009 – Origin of a giant gravifossum in a Weichselian esker (Ryssjön quarry, Nykvarn area, central Sweden). In: Pascucci, V. & Andreucci, S. (Eds), Abstracts book 27th IAS Meeting (Alghero, 20-23 September 2009): 538
 • Gruszka B., 2009 – Large-scale channel-fill structures in esker deposits: relationship to subglacial drainage system in Poland and Sweden. In: Pascucci, V. & Andreucci, S. (Eds), Abstracts book 27th IAS Meeting (Alghero, 20-23 September 2009): 538
 • Zganiacz J., Forysiak J. Gruszka B., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D., 2009 – Warunki depozycji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska) – doniesienia wstępne.XVI Konferencję „Stratygrafia Plejstocenu Polski” p.t. „ Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu”. Zimna Woda k. Łukowa, 31 sierpnia – 4 września 2009

2008

 • Gruszka B., 2008 – Recenzja książki: Introducing Geology A Guide to the World of Rocks, by Graham Park, 2006. Dunedin Academic Press Ltd, Hudson House, 8 Albany Street, Edinburgh EH1 3QB, Scotland. Paperback, 160 pages. Journal of Sedimentary Research
 • Gruszka B., Pisarska-Jamroży M., Lisicki S., Błaszkiewicz M., 2008 – Różaniec – fine grained deposits and their palaeogeographical implications. In: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and lower Vistula regions in northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group. Field trips: 67-69
 • Błaszkiewicz M., Gruszka B., 2008 – Glacial lake Gniew in northern Poland, its development and decay. In: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and lower Vistula regions in northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group. Field trips: 109-113
 • Gruszka B., 2008 – Subglacial-tunnel versus tunnel-mouth facies – examples from eskers on Poland and Sweden. 26th Regional Meeting of the International Association of Sedimentologists (IAS) held jointly with SEPM-CES SEDIMENT 2008-23. Germany, Bochum. Abstract Volume, SDGG: 122

2006

 • Fard A. M., Gruszka B., 2006 – Lithofacies description and depositional modelling of a tunnel- mouth environment based on the outcrop studies in north central Poland. Geological Society of America (GSA) Annual Meeting, Philadelphia. Abstracts with Programs 38: 519
 • Gruszka B., Zieliński T., 2006 – Sedymentologiczny aspekt odkryć paleontologicznych w Krasiejowie. Polska Konferencja Sedymentologiczna „Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich”

2002

 • Gruszka B., Zieliński T., 2002 – recenzja książki: Bhattacharyya, A.& C. Chakraborty, 2000. Analysis of Sedimentary Successions – A Field Manual, A.A. Balkema. Przegląd Geologiczny 50: 742-743

2001

 • Gruszka B., Van Loon A.J., 2001 – Deformations in clay varves and their relationship with the tectonic activity of the Kleszczów Graben during the Pleistocene. (w:) Deformacje osadów nieskonsolidowanych. Reologia i struktury. Abstract Volume. Poznań-Ślesin
 • Gruszka B., 2001 – Recenzja ksiażki: Einsele, G., 2000. Sedimentary Basins – Evolution, Facies and Sediment Budget (2nd edition), Springer-Verlag. Przegląd Geologiczny 51: 114-115
 • Gruszka B., 2001 – recenzja książki: Einsele, G., 2000. Sedimentary Basins – Evolution, Facies and Sediment Budget (2nd edition), Springer-Verlag. Journal of Sedimentary Research
 • Gruszka B., Zieliński T., 2001 – recenzja książki: Bhattacharyya, A.& C. Chakraborty, 2000. Analysis of Sedimentary Successions – A Field Manual, A.A. Balkema. Journal of Sedimentary Research

2000

 • Gruszka B., 2000 – Varves and rhythmites in a succession of glacial lakes (Kleszczów Graben, central Poland). Abstract volume of the International Field Symposium, INQUA Commission on Glaciation. Dania

1998

 • Gruszka B., 1998 – Conditions of deposition of Pleistocene glaciolacustrine sediments in the Kleszczów graben (central Poland). Abstract volume of the symposium: Recognition of abrupt climate change in clastic sedimetary environments: methods, limitations and potential. Sztokholm, 1998

1997

 • Gruszka B., 1997 – Model of sedimentation in a tectonically induced lake (Bełchatów outcrop, central Poland). Abstract volume of the field symposium, INQUA Commission on Glaciation, Białoruś Mińsk

1996

 • Gruszka B., 1996 – Rozwój i zanik plejstoceńskiego zbiornika glacjalnego w rowie Kleszczowa. V Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały konferencyjne, Warszawa
Scientific papers

2019

 • Gruszka, B., 2019. Osady z napławiania (ice-rafted debris) i ich znaczenie interpretacyjne w kontynentalnych środowiskach glacjalnych. [In:] J. Michniewicz, (red.), Varia. Prace z zakresu geologii. vol. 1: 17–32.

2016

2015

2013

2012

2011

 • Gruszka B., Van Loon A.J (Tom), 2011 – Genesis of a giant gravity-induced depression (gravifossum) in the Enköping esker, S. Sweden. Sedimentary Geology 235: 304-313
 • Piotrowski A., Gruszka B., Sydor P., Kotrys B., 2011 – Warunki sedymentacji kemu Warnino koło Białogardu, N Polska [In:] Osady glacigeniczne fazy pomorskiej od Uckermark po Równinę Białogardzką, Pisarska-Jamroży, M., Dobracki, R. (red.). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 75-84
 • Gruszka B., Dobracka E., Langner A., 2011 – Poligenetyczny oz w Kluczkowie koło Świdwina, NW Polska [In:] Osady glacigeniczne fazy pomorskiej od Uckermark po Równinę Białogardzką, Pisarska-Jamroży, M., Dobracki, R. (red.). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 85-96

2009

 • Widera M. (red.), 2009 – Geologia kenozoiku Niżu Polskiego. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii kenozoiku i geomorfologii. Wydawnictwo Naukowe UAM. (Współautorzy: Gruszka B., Uścinowicz G., Widera M., Włodarski W., Zieliński T.)

2008

 • Gruszka B., Zieliński T., 2008 – Evidence for a very low-energy fluvial system: a case study from the dinosaur-bearing Upper Triassic rocks of Southern Poland. Geological Quarterly 52: 239-252

2007

 • Gruszka B., Van Loon A.J., Zieliński T. (Eds), 2007 – Quaternary Geology – Bridging the gap between East and West. Sedimentary Geology 193: 232 pp
 • Gruszka B., van Loon A.J.(Tom), Zieliński T., 2007 – Bridging the gap in Quaternary geology between East and West: the Brodzikowski heritage. Sedimentary Geology 193: 1-5
 • Fard A.M., Gruszka B., 2007 – Subglacial conditions in a branching Saalian esker in north-central Poland. Sedimentary Geology 193: 33-46
 • Gruszka B., van Loon A.J.(Tom), 2007 – Earthquake-induced glaciolacustrine breccias in the Belchatow mine (central Poland). Sedimentary Geology 193: 93-104
 • Gruszka B., 2007 – The Pleistocene glaciolacustrine sediments in the Belchatow mine (central Poland): endogenic and exogenic controls. Sedimentary Geology 193: 149-166

2006

 • Gruszka B., Morawski W., Zieliński T., 2006 – Sedymentacja w strefie międzylobowej pomiędzy lobami warmińskim i mazurskim lądolodu stadiału głównego zlodowacenia wisły. [w:] Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża. XII Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski”: 178-183
 • Gruszka B., Morawski W., Zieliński T., 2006 – Sedymentacja i glacitektonika w formie szczelinowej na wysoczyźnie olsztyńskiej w rejonie Kronowa. [w:] Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża. XII Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski”: 184-191
 • Gruszka B., Morawski W., Zieliński T., 2006 – Sedymentacja morenowa i wodnolodowcowa zlodowacenia wisły na wysoczyźnie olsztyńskiej w rejonie Kronowa. [w:] Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża. XII Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski”: 192-195

2005

 • Błaszkiewicz M., Gruszka B., 2005 – Development and infill of Vistulian glacial Lake Gniew (N Poland)): a sedimentological analysis. Geological Quaterly 49: 449-462

2004

 • Gruszka B., Goździk J., Zieliński T., 2004 – Osady delty i jeziora ze zlodowacenia warty oraz warunki ich sedymentacji (odsłonięcie bełchatowskie). [w:] Harasimiuk, M., Terpiłowski, S. (red.) Zlodowacenie warty w Polsce. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 71-86

2003

 • Gruszka B., Woronko B., 2003 – Sedymentacja w strefie martwych lodów – stanowisko Morawy. Przewodnik terenowych warsztatów sedymentologicznych „Kemy i ozy – stary problem w nowym, sedymentologicznym ujęciu”: 52-56
 • Gruszka B., 2003 – Sedymentacja koryt glacifluwialnych w szczelinie lodowej – stanowisko Giławy. Przewodnik terenowych warsztatów sedymentologicznych „Kemy i ozy – stary problem w nowym, sedymentologicznym ujęciu”: 63-68
 • Gruszka B., Morawski W., 2003 – Procesy sedymentacyjne w szczelinie aktywnego i stagnującego lądolodu – stanowisko Kronowo. Przewodnik terenowych warsztatów sedymentologicznych „Kemy i ozy – stary problem w nowym, sedymentologicznym ujęciu”: 73-77
 • Gruszka B., 2003 – Sedymentacja w centralnej i brzeżnej części przetainy lodowej – stanowisko Mątki. Przewodnik terenowych warsztatów sedymentologicznych „Kemy i ozy – stary problem w nowym, sedymentologicznym ujęciu”: 78- 82
 • Gruszka B., 2003 – Zróżnicowanie facjalne osadów u wylotu tunelu subglacjalnego – stanowisko Uniszki Gumowskie. Przewodnik terenowych warsztatów sedymentologicznych „Kemy i ozy – stary problem w nowym, sedymentologicznym ujęciu”: 83-90

2002

 • Heliasz Z., Gruszka B., Lewandowski J., 2002 – Stanowisko 6 – Lipowa Góra. Środowisko sedymentacji w strefie supraglacjalnej. Przewodnik wycieczek terenowych. IX konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski”

2001

 • Gruszka B., 2001 – Climatic versus tectonic factors in the formation of the glaciolacustrine succession (Bełchatów outcrop, central Poland). Global and Planetary Change 28: 53-71

1997

 • Fard A.M., Gruszka B., Brunnberg L., Ringberg B., 1997 – Sedimentology of a glaciofluvial deposits at Ekeby, East Central Sweden. Quaternary Science Reviews 16: 755-765

1996

 • Gruszka B., Zieliński T., 1996 – Gravity flow origin of glaciolacustrine sediments in a tectonically active basin. Annales Societatis Geologorum Poloniae 66: 59-81